LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri tại 3 huyện

Ngày 30.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chia thành các tổ tiếp xúc cử tri tại các huyện Thanh Miện, Bình Giang, Kim Thành.

Việc giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cần lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng việc giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa cần dựa trên ý kiến, kiến nghị của cử tri; giáo viên và học sinh trực tiếp giảng dạy, học tập...

Tài liệu xin ý kiến 2 dự thảo Luật: Luật Thanh tra (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tổ chức lấy ý kiến tham gia vào 02 dự thảo Luật dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Tin hoạt động Đoàn ĐBQH
Việc giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cần lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng việc giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa cần dựa trên ý kiến, kiến nghị của cử tri; giáo viên và học sinh trực tiếp giảng dạy, học tập...
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tặng xe máy cho học sinh mồ côi
 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 1.200 hộp sữa cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hy Vọng
 
Đề nghị làm rõ nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, tư pháp
 
Tin hoạt động HĐND
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thông qua 4 nghị quyết
Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, chiều 29.9, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (kỳ họp chuyên đề) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.
Chưa tăng học phí
 
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII
 
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022
 
Hội nghị giám sát
Chương trình Hội nghị giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh
Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh
 
Báo cáo của Sở Tài chính
 
Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường