LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Cập nhật: 22/07/2022 09:01:23 AM
 

 

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

 Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Nguồn Đài PTTH tỉnh

 
Các tin mới hơn
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (05/12/2022)
Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2023 (02/12/2022)
Tất cả vì mục tiêu chung, vì người dân, vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương (01/12/2022)
Toàn văn Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 (01/12/2022)
Toàn văn nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng (01/12/2022)
Các bài liên quan
Tỉnh ủy Hải Dương thực hiện các bước bổ sung, xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo tỉnh (09/07/2022)
"Bức tranh" phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm (05/07/2022)
Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII (05/07/2022)
Đoàn nữ đại biểu Quốc hội khảo sát, làm việc tại Hải Dương (02/07/2022)
Điều động cán bộ giữa TP Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư (02/07/2022)
 
Quay lạiXem tiếp