LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
4 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 27 về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước
Cập nhật: 14/01/2023 08:28:37 PM
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Huyện, Thị, Thành ủy xây dựng kế hoạch, chương trình để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 27.
 

Kế hoạch số 121-KH/TU nêu nhiệm vụ tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Trong ảnh: Quang cảnh Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND tỉnh (ảnh: Thành Chung)

Ngày 11.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Kế hoạch số 121-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9.11.2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 27).

Kế hoạch xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Nghị quyết số 27. Đó là các cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết số 27; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Kiên trì xây dựng ý thức, lối sống thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân.

Tham mưu cấp có thẩm quyền thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương. Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tham mưu cấp có thẩm quyền thể chế hóa đầy đủ, thực hiện hiệu quả cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện. Cụ thể hóa, thực hiện tốt các chủ trương, quy định về quyền con người, quyền công dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Huyện, Thị, Thành ủy xây dựng kế hoạch, chương trình để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 27.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2023 bảo đảm nghiêm túc, khách quan (28/03/2023)
Giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương (18/03/2023)
Đồng chí Trần Văn Toàn giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương (15/03/2023)
2 Sở Y tế, Khoa học và Công nghệ Hải Dương có Giám đốc mới (15/03/2023)
Xác minh tài sản, thu nhập của 18 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quản lý (11/03/2023)
Các bài liên quan
Cán bộ, công chức các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc (13/01/2023)
100% số tổ chức cơ sở đảng ở Gia Lộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (12/01/2023)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh (12/01/2023)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 (12/01/2023)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022 (10/01/2023)
 
Quay lạiXem tiếp