LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Nam Sách dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính
Cập nhật: 03/03/2023 07:55:59 PM
Chiều 3.3, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.
 


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đồng chí: Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.

Theo kết quả được công bố, với 90,30 điểm (điểm tối đa 100), Sở Giao thông vận tải tiếp tục là đơn vị dẫn đầu; Sở Nội vụ đứng thứ 2 (90,06 điểm) trong khối sở, ban, ngành.

Ở cuối bảng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Sở Y tế tiếp tục lần lượt đứng ở vị trí thứ 17 và 18 (tương đương vị trí năm 2021).


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu

Đối với cấp huyện, năm nay UBND huyện Nam Sách đạt 90,89 điểm, xếp thứ nhất (năm 2021 huyện này xếp thứ hai), UBND huyện Kim Thành đạt 90,19 điểm, xếp thứ 2. TP Hải Dương từ vị trí thứ nhất năm 2021 thì năm nay tụt xuống vị trí thứ 7. Huyện Thanh Hà từ thứ 8 năm 2021 đã tụt xuống vị trí thứ 12. Huyện Ninh Giang đứng thứ 9 (năm 2021 đứng thứ 12).

Căn cứ kết quả cải cách hành chính, khối sở, ngành có 3 người đứng đầu xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm các đồng chí: Vũ Văn Tùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; Phạm Văn Mạnh, Quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 13 người được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và 2 người hoàn thành nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính.

Ở UBND cấp huyện, 2 người đứng đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm các đồng chí: Hồ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách và Phạm Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (năm 2021 không có người đứng đầu cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 8 người hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 người hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao kết quả đạt được của các sở, ngành, địa phương trong công tác cải cách hành chính năm 2022. Công tác điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính luôn được các sở, ngành, địa phương quan tâm, có bước bứt phá mạnh mẽ. Chỉ số cải cách hành chính của nhiều sở, ngành, địa phương chuyển biến rõ rệt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Đó là một bộ phận cán bộ công chức, người đứng đầu còn chưa nêu gương, chưa quyết tâm, chưa hết trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tham mưu của một số sở, ngành, địa phương còn thụ động. Việc giải quyết thủ tục hành chính còn kéo dài. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa chú trọng xây dựng những sáng kiến cải tiến để rà soát giảm bớt thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Công tác tuyên truyền còn hạn chế. Một số sở, ngành, địa phương nhiều năm ở tốp cuối trong xếp hạng cải cách hành chính…


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Đức Thắng nhấn mạnh năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15.7.2021 của Chính phủ. Đây là năm có vai trò quyết định đối với các mục tiêu, giải pháp đề ra theo các lĩnh vực cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm từ năm 2021 - 2030 với những yêu cầu khó khăn, phức tạp hơn, đòi hỏi ở mức độ cao hơn. Do đó, các đồng chí Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung, đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính theo kế hoạch gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, thủ tục hành chính nhằm thu hút đầu tư của tỉnh. Nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo, giao UBND tỉnh sớm ban hành chỉ thị để tăng cường chỉ đạo tổ chức cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nói chung và tại các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã nói riêng trong năm 2023 và các năm tiếp theo.


Quang cảnh hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Trước đó, 3 ý kiến tham luận tại hội  nghị đã chia sẻ kết quả, kinh nghiệm, cách làm hay, đề xuất các giải pháp trong công tác cải cách hành chính.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với 18 sở, ban, ngành và 12 huyện, thị xã, thành phố được xác định căn cứ vào 7 nội dung gồm: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Công tác đánh giá được tổ chức triển khai bằng nhiều phương pháp: điều tra xã hội học; tự đánh giá, chấm điểm; đánh giá của Tổ thư ký giúp việc Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cải cách hành chính năm 2022. Các tập thể gồm các sở: Giao thông vận tải, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện Nam Sách, Kim Thành, Thanh Miện và Bưu điện tỉnh Hải Dương.
Cá nhân được khen thưởng gồm các đồng chí: Vũ Văn Tùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Lương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hồ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách; Phạm Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành; Nhữ Văn Cúc, Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện; Hoàng Quốc Huy, Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ; Trần Quyết Thắng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Nam Sách; Nguyễn Mạnh Tuân, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ; Nguyễn Thị Thúy, Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải; Ngô Thị Thu, Trưởng phòng Nội vụ huyện Kim Thành; Vũ Thị Viên, chuyên viên Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Bưu điện tỉnh Hải Dương.

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 (27/04/2023)
Cục Thuế tỉnh Hải Dương có Cục trưởng mới (27/04/2023)
Đồng chí Trương Mạnh Long giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Bình Giang (10/04/2023)
Quyết tâm, nỗ lực hơn để Hải Dương phát triển thực sự bứt phá (06/04/2023)
Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thi đua “7 tăng, 3 giảm” (01/04/2023)
Các bài liên quan
Tiểu sử Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (02/03/2023)
Chủ tịch UBND huyện Bình Giang giữ chức Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương (28/02/2023)
Đồng chí Trần Anh Tuấn giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương (28/02/2023)
Kiến nghị khắc phục nhiều bất cập trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (28/02/2023)
Hải Dương nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ và từng đảng viên (25/02/2023)
 
Quay lạiXem tiếp