LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chính trị
Quyết tâm, nỗ lực hơn để Hải Dương phát triển thực sự bứt phá
Cập nhật: 06/04/2023 08:46:40 PM
Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và bế mạc.
 

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu bế mạc hội nghị

Ban hành Đề án về phát triển kinh tế tập thể

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đánh giá cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 21.2.2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ở Hải Dương còn hạn chế.

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16.6.2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Chương trình hành động số 64-CTr/TU, ngày 17.1.2023 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 2045 và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành động số 64-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cần nghiên cứu, xem xét ban hành đề án riêng về phát triển kinh tế tập thể và đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư trung tâm thu mua, bảo quản, giới thiệu sản phẩm OCOP của tỉnh. Việc xây dựng kế hoạch hoàn thành và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 5.2023.

 Tháo gỡ các vướng mắc về chuyển đổi số

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng khẳng định nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy, chính quyền, một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt; thiếu kiểm tra đôn đốc, nguồn lực đầu tư còn hạn chế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biệu dự Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện có hiệu quả những nội dung chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chuyển đổi số tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với đồng chí Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan cơ liên quan để thực hiện tốt Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy; tổ chức "Ngày chuyển đổi số" hằng năm hiệu quả, thiết thực, thực sự là sự kiện quan trọng của tỉnh, có tác dụng tuyên truyền, định hướng mạnh mẽ trong hệ thống chính trị và nhân dân về chuyển đổi số.

 Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm

Sau khi ghi nhận những cố gắng, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghị quyết ở một số cấp ủy còn mang tính hình thức. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện còn mang tính sao chép, chưa gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị. Kết quả thực hiện các công trình, dự án trọng điểm còn chậm so với kế hoạch đề ra. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đề ra khó thực hiện và khó đạt nên cần nghiên cứu, rà soát để điều chỉnh cho phù hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế nêu trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; chỉ đạo việc sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội; đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được và chỉ ra những hạn chế, khó khăn, đề xuất các giải pháp thực hiện. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, rà soát, triển khai thực hiện, giải quyết những kiến nghị cụ thể của các địa phương và báo cáo theo thẩm quyền.

 Gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh 17 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Hải Dương không chỉ là của cấp tỉnh mà còn là nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương yêu cầu các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị nêu cao hơn nữa tinh thần chủ động, trách nhiệm, trên quan điểm tất cả vì sự phát triển của tỉnh Hải Dương, vì cuộc sống của người dân. Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, phần việc thuộc trách nhiệm của mình; đồng thời tăng cường rà soát, quyết liệt chỉ đạo xử lý các công việc đã đề ra từ đầu năm, không để tồn đọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng lưu ý người đứng đầu mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị mình, gắn trách nhiệm cá nhân trong phân công nhiệm vụ để đánh giá cán bộ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 924-TB/TU, ngày 13.2.2023.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đánh giá công tác kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022 đã được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. Việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, thẳng thắn, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, báo đảm dân chủ. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương cũng giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản Đảng, bảo đảm kinh phí hoạt động của các cấp uỷ và cơ quan, đơn vị dự toán trực thuộc Tỉnh ủy; chấp hành các quy định của Đảng, không gây thất thoát ngân sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh các cấp ủy, chính quyền và từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực vượt khó với sự quyết tâm cao nhất để Hải Dương có những bước phát triển thực sự bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Trước đó, tham gia thảo luận tại tổ và hội trường đã có 44 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu về các nội dung được xem xét tại hội nghị.

>>>Sáng nay 6.4, khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
>>> Hải Dương duy trì vị trí thứ 14 cả nước về chuyển đổi số
>>> Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tập thể ở Hải Dương còn chậm
>>> [Audio] 17 nhiệm vụ trọng tâm của Hải Dương trong thời gian tới
>>> [Video] Thực hiện chuyển đổi số ở cơ sở còn nhiều khó khăn

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Đỉnh cao của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 (27/04/2023)
Cục Thuế tỉnh Hải Dương có Cục trưởng mới (27/04/2023)
Đồng chí Trương Mạnh Long giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Bình Giang (10/04/2023)
Các bài liên quan
Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thi đua “7 tăng, 3 giảm” (01/04/2023)
Đưa hơn 500 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp vào diện theo dõi ở cấp tỉnh (31/03/2023)
Tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2023 bảo đảm nghiêm túc, khách quan (28/03/2023)
Giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương (18/03/2023)
Đồng chí Trần Văn Toàn giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương (15/03/2023)
 
Quay lạiXem tiếp