LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
Cập nhật: 29/05/2017 09:42:44 AM
 

Ngày 25/5/2017, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017) và triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp.

Sau khi Thường trực HĐND tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu, ông Nguyễn Mạnh Hiển – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt chủ toạ Hội nghị kết luận như sau:

A. Thời gian:

- Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ tiến hành trong 02 ngày, vào nửa đầu tháng 7/2017, trong khoảng từ ngày 07 đến ngày 12/7/2017.

B. Nội dung kỳ họp:

I. UBND tỉnh:

1. Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Báo cáo về kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

3. Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

4. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017.

5. Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVI.

6. Báo cáo kết quả việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất gạch thủ công trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XVI.

7. Tờ trình về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoán sản.

8. Tờ trình về việc Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 – 2018 và lộ trình đến năm học 2020 - 2021.

9. Tờ trình về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (trừ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế).

10. Tờ trình về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2018 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.

II. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh:

1. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo, trình:

- Báo cáo giám sát chuyên đề về ”Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án từ năm 2004 đến năm 2015”.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.

- Tờ trình đề nghị ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

2. Các Ban HĐND tỉnh:

* Ban kinh tế - ngân sách
- Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
- Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.
- Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện nghiên cứu và ứng dụng đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* Ban văn hóa - xã hội
 
- Báo cáo thẩm tra Tờ trình về quy định mức thu phí tại các trường Đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 - 2018 và lộ trình đến năm học 2020-2021.
- Báo cáo thẩm tra Tờ trình về ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (trừ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế).

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2018 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.

* Ban pháp chế
- Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

III. Ủy ban MTTQ tỉnh

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân với chính quyền.

- Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017.

IV. Các cơ quan khác

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

          - Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo kết quả thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

V. Các nghị quyết thông qua

1.  Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

3. Nghị quyết Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 – 2018 và lộ trình đến năm học 2020 - 2021.

4. Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (trừ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế).

5. Nghị quyết về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2018 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.

6. Nghị quyết về Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

C. Về công tác chuẩn bị cho kỳ họp:

I. Hoạt động tiếp xúc cử tri

- Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 từ ngày 19/6 - 25/6/2017.

- UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 14/6/2017 để làm tài liệu TXCT.

- Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh TXCT đảm bảo đúng thời gian quy định. Biên bản tổng hợp TXCT của các Tổ đại biểu gửi về Ủy ban MTTQ tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh sau 01 ngày kể từ ngày tiếp xúc để tổng hợp.

- Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh dự kiến về thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 trước ngày 14/6/2017 để các đại biểu làm tài liệu TXCT; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 gửi Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trước ngày 30/6/2017.

II. Đối với Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh xây dựng các báo cáo, tờ trình; phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4.

- Thường trực HĐND tỉnh dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI trước ngày 14/6/2017 để các đại biểu làm tài liệu TXCT.

- Các Ban HĐND tỉnh đăng ký nội dung, chương trình giám sát năm 2018 trước ngày 15/6/2017 để Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, trình kỳ họp; chủ động sắp xếp chương trình khảo sát, làm việc với các cơ quan, đơn vị theo nội dung được Thường trực HĐND tỉnh phân công và hoàn thành báo cáo thẩm tra trước ngày 05/7/2017.

III. Đối với UBND tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo nội dung, chương trình kỳ họp.

- Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (Văn bản chính thức đã ký đóng dấu, có kèm văn bản thẩm định của sở Tư pháp), dự thảo Nghị quyết theo nội dung chương trình trên, báo cáo của các cơ quan liên quan gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 26/6/2017 để gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh và phân công các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra (Báo cáo của các cơ quan tư pháp thống nhất chốt số liệu đến hết ngày 31/5/2017).

IV. Đối với Ủy ban MTTQ tỉnh

- Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017 và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân với chính quyền gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/6/2017.

V. Đối với Văn phòng HĐND tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh giao Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, xây dựng dự thảo các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh; nội dung, chương trình kỳ họp, chương trình điều hành và các văn bản phục vụ kỳ họp đảm bảo thời gian quy định.

- Tổng hợp nội dung giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh trước ngày 20/6/2017 để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

- Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ họp.

VI. Cơ quan tư pháp và cơ quan khác

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh gửi báo cáo đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/6/2017.

- Đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh gửi Thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/6/2017.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

VII. Một số yêu cầu khác

- Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ tại kỳ họp yêu cầu lập thành 250 bản gửi qua Văn phòng HĐND tỉnh và gửi file điện tử vào địa chỉ email: congtachdnd@gmail.com; các văn bản phải soạn trên phông chữ tiếng Việt Unicode (Times New Roman). Đối với văn bản trên 10 trang cần có bản tóm tắt để trình bày, một số tài liệu có thể được lưu hành tại kỳ họp.

- Các đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi câu hỏi chất vấn về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 26/6/2017.

- Thường trực HĐND tỉnh gửi câu hỏi chất vấn đến các cơ quan yêu cầu giải trình trước ngày 28/6/2017. Các cơ quan gửi văn bản giải trình về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 05/7/2017.

Trên đây là kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh thông báo để các đại biểu, các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.
                                                                                                          (Theo VP HĐND tỉnh)

 
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (19/04/2022)
Xác định "5 rõ" trong hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh (29/12/2021)
Tăng cường tham vấn ý kiến nhân dân chịu tác động của các nghị quyết (17/11/2021)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (21/10/2021)
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri (15/10/2021)
Các bài liên quan
Sự kiện trong tỉnh tuần này (03/05/2017)
 
Quay lạiXem tiếp