LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
Thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI
Cập nhật: 19/06/2017 03:08:31 PM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017) như sau:
 

I. Thời gian:

- Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến sẽ tiến hành trong 02 ngày, vào nửa đầu tháng 7/2017, trong khoảng từ ngày 07 đến ngày 12/7/2017.

II. Nội dung kỳ họp

1. Các báo cáo, tờ trình UBND tỉnh trình kỳ họp

1. Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Báo cáo về kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

3. Báo cáo kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

4. Báo cáo kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017.

5. Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVI.

6. Báo cáo kết quả việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất gạch thủ công trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XVI.

7. Tờ trình về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

8. Tờ trình về việc Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 - 2018 và lộ trình đến năm học 2020 - 2021.

9. Tờ trình về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (trừ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế).

10. Tờ trình về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2018 cho các bệnh viện thuộc sở Y tế.

2. Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh

2.1. Thường trực HĐND tỉnh

- Báo cáo giám sát chuyên đề về ”Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án từ năm 2004 đến năm 2015”.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.

- Tờ trình đề nghị ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

2.2. Các Ban HĐND tỉnh

* Ban kinh tế - ngân sách

- Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện nghiên cứu và ứng dụng đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

* Ban văn hóa - xã hội

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình về quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 - 2018 và lộ trình đến năm học 2020 - 2021.

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình về ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (trừ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế).

- Báo cáo thẩm tra Tờ trình về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2018 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.

 *  Ban pháp chế

- Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

3. Báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân với chính quyền.

- Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017.

4. Báo cáo của Các cơ quan khác

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo kết quả thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

III. Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp

1.  Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

2. Nghị quyết Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

3. Nghị quyết Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 - 2018 và lộ trình đến năm học 2020 - 2021.

4. Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (trừ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế).

5. Nghị quyết về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2018 cho các bệnh viện thuộc sở Y tế.

6. Nghị quyết về Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

7. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

Trên đây là dự kiến thời gian, nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVI của Thường trực HĐND tỉnh.

                                                                               (VP)
 
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (19/04/2022)
Xác định "5 rõ" trong hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh (29/12/2021)
Tăng cường tham vấn ý kiến nhân dân chịu tác động của các nghị quyết (17/11/2021)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (21/10/2021)
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri (15/10/2021)
Các bài liên quan
Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp tháng 5/2017 (19/06/2017)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (29/05/2017)
Sự kiện trong tỉnh tuần này (03/05/2017)
 
Quay lạiXem tiếp