LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
Thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cập nhật: 16/07/2018 04:53:35 PM
Kỳ họp thứ sáu - HĐND tỉnh khoá XVI diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 7 năm 2018 tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ; đại biểu Quốc hội khóa XIV ứng cử tại Hải Dương; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 

 Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh:

+ Các báo cáo về: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2017; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và những vấn đề trọng tâm chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2018; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khoá XVI; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

+ Các tờ trình đề nghị: quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương; quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến 2030; thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo quy đinh tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) để triển khai các dự án, công trình thực hiện trong năm 2018; quyết định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2019 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế; quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh; quyết định hỗ trợ mức đóng BHYT trên địa bàn tỉnh; quy định về chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương; xin chủ trương chia tách thôn, khu dân cư có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh; miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung một số chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực và các Ban về “Công tác quản lý và sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh”; việc thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011 - 2020”; việc “Thực hiện Luật thi hành án hình sự trong công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn tỉnh”; xem xét Tờ trình về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, TAND, VKSND, THA dân sự tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Thực hiện chức năng giám sát tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời chất vấn về một số nội dung như: công tác quản lý, sử dụng đất đai; giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính; vấn đề môi trường; an ninh trật tự và một số vấn đề bức xúc khác được dư luận, cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

I. Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018

1. Kết quả đạt được

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh tiếp tục ổn định, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá so sánh 2010) ước tăng 9,04% so với 6 tháng đầu năm 2017 (Kế hoạch năm tăng 8% trở lên); giá trị hàng hoá xuất khẩu 2.972 triệu USD, bằng 51,3% kế hoạch năm, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.; thu ngân sách nội địa 6.171 tỷ 056 triệu đồng, bằng 54,5% dự toán năm, tăng 14% so với cùng kỳ; tổng chi cân đối ngân sách địa phương 6 tháng ước đạt 5.825 tỷ 576 triệu đồng, bằng 54,1% dự toán năm, tăng 19,2% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 329,5 triệu USD (tăng 54,3% so với cùng kỳ); tạo thêm việc làm cho 18.163 lao động, đạt 52,2% kế hoạch năm, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2017. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện và ổn định; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

 2. Một số tồn tại, hạn chế

- Sản xuất nông nghiệp chưa nhân rộng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Việc mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp còn khó khăn do sức cạnh tranh sản phẩm thấp. Trong lĩnh vực công nghiệp chưa có nhiều dự án lớn mang tính đột phá về quy mô, công nghệ, hầu hết là các dự án có vốn nhỏ, phát triển dịch vụ chưa có bước đột phá, dịch vụ tuy đa dạng nhưng nhỏ lẻ, giá trị thấp. Một số nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong thu nội địa đạt thấp so với dự toán.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn kéo dài; tiến độ thực hiện và giải ngân của một số dự án chậm, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Cải cách hành chính, thủ tục hành chính tiếp tục có những chuyển biến, nhưng chưa có sự đột phá và đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng khiếu kiện đông người có việc còn kéo dài và chưa được giải quyết dứt điểm từ cơ sở.

- Tình trạng vi phạm công trình đê điều, công trình thủy lợi, hành lang an toàn giao thông, khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương.

- Một số vấn đề xã hội chuyển biến còn chậm như: Xả thải, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Chất lượng dạy nghề, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; việc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại một số cơ sở sản xuất còn chưa nghiêm. Tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định vẫn còn xảy ra ở một số nơi.

- Quản lý chất thải y tế ở một số cơ sở chưa bảo đảm quy định, công tác khám chữa bệnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh còn nhiều bất cập, tỷ lệ sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao. Đời sống một bộ phận người lao động vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu việc làm, thu nhập thấp.

II. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

1. Tập trung chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Mùa và cây vụ Đông. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương phát triển cây rau màu Hè thu. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là phòng cháy rừng. Tập trung chỉ đạo các xã về đích nông thôn mới, huyện Cẩm Giàng hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới vào cuối năm 2018.

  2. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp. Thực hiện tốt các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại năm 2018.

3. Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu, phấn đấu thu vượt dự toán được giao. Bảo đảm kịp thời các khoản chi thường xuyên theo dự toán, chi đầu tư theo kế hoạch, các khoản chi phục vụ thực hiện chính sách an sinh xã hội.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2018, tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và giải ngân kế hoạch vốn đã giao.

5. Chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2018 và những năm tiếp theo. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các Sở, ngành, địa phương. Thực hiện tốt kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018, xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019.

6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chỉ số công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018; tiếp tục đẩy nhanh triển khai các dự án “Xây dựng khung chính quyền điện tử tỉnh”. Sử dụng đường truyền số liệu chuyên dùng kết nối mạng diện rộng giữa UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tnh. 

7 . Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh; công tác thẩm định và thực hiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án, các công trình. Tăng cường chỉ đạo rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khoáng sản. Hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động theo kế hoạch. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động xả nước thải và khí thải, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

8. Tập trung áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, giảng dạy và học tập; đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa trường học, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện và triển khai năm học mới 2018-2019.

9. Tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh. Triển khai có hiệu quả Đề án bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816; Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng; Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện... Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động y tế; thiết lập sổ quản lý sức khỏe điện tử đến từng người dân.

10. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí, xuất bản, truyền thông, sử dụng dịch vụ internet. Hoàn thành việc sắp xếp các tạp chí, bản tin trên địa bàn tỉnh... Tổ chức tốt Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc. Tổ chức lễ đón bằng công nhận quần thể di tích quốc gia đặc biệt: Văn miếu Mao Điền, Đền Bia, Chùa Giám, Đền Xưa. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

11. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm của các doanh nghiệp. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh.

12. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung triển khai các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XIV đã thông qua và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh. Triển khai thực hiện tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2018 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài, đặc biệt là các vụ việc kéo dài ở xã Lai Vu, xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành.

13. Quản lý chặt chẽ các địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối... Tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm. Tổng rà soát các hiệu cầm đồ, xử lý các điểm, các tụ điểm cờ bạc, kinh doanh trò chơi điện tử trá hình. Thực hiện tốt các giải pháp kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông.

14. Chỉ đạo thực hiện tốt kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh theo Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 09 tháng 5 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tổ chức triển khai đồng bộ các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

15. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

16. Thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung thực hiện việc giảm đầu mối bên trong các Sở, ngành. Thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng HĐND, UBND và Văn phòng cấp ủy cấp huyện; nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy với Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp ủy với Chánh thanh tra cấp huyện..

17. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch nâng cấp đô thị thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh và huyện Kinh Môn. Thực hiện việc sắp xếp mô hình tổ chức và hoạt động của các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị một bước việc sáp nhập các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh không đủ tiêu chí theo quy định.

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết:  
                                                                             

1. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 (đối với một số đồng chí nghỉ hưởng chế độ hưu trí).

2. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

3. Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

4. Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến 2030.

5. Nghị quyết Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

6. Nghị quyết quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương.

7. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

8. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

9. Nghị quyết về Danh mục công trình, dự án thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai) và chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng (theo quy đinh tại Điểm b, Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) để triển khai các dự án, công trình thực hiện trong năm 2018.

10. Nghị quyết quy định về chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tỉnh Hải Dương.

11. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo và hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

12. Nghị quyết quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

13. Nghị quyết tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2019 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế.

14. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

                                                                                                            (Theo VP)

 
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (19/04/2022)
Xác định "5 rõ" trong hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh (29/12/2021)
Tăng cường tham vấn ý kiến nhân dân chịu tác động của các nghị quyết (17/11/2021)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (21/10/2021)
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri (15/10/2021)
Các bài liên quan
Kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (01/06/2018)
V/v báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 2 cấp (huyện, xã) (15/12/2017)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (06/11/2017)
Thông báo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017) (03/07/2017)
Trong 2 ngày 10 - 11.7: Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI (03/07/2017)
 
Quay lạiXem tiếp