LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
Kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Cập nhật: 16/07/2019 11:12:15 AM
Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVI diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 09-11/7/2019 tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo, chuyên viên các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp.
 

Tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để tra cứu tài liệu và biểu quyết trên máy tính bảng,  được các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu tham dự kỳ họp đánh giá rất cao và đồng tình hưởng ứng. Kỳ họp đã giảm được một lượng không nhỏ văn bản bằng giấy và giảm các thủ tục, thời gian gửi tài liệu cho đại biểu, tăng hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế rác thải nhựa, kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh đã thực hiện không sử dụng chai nước nhựa. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian (gần 1,5 ngày) để thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn về các vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm.

I. Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các nội dung:

1.  Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khoá XVI; tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn tỉnh.

2. Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh về: Miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2022; Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% cho dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung và phân bổ vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019; chế độ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức; điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí; phê duyệt mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng học phí trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Hải Dương, năm học 2019 - 2020; quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước; chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình bổ sung năm 2019; quy định một số mức chi phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đổi tên, thành lập thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh.

3. Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương; Báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực, Ban kinh tế - ngân sách về “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh” và “Công tác đảm bảo an toàn hành lang giao thông trên địa bàn tỉnh”; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nghe các báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2019.

II. HĐND tỉnh đã tiến hành công tác nhân sự, thông qua 03 nghị quyết bầu, miễn nhiệm một số chức danh:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Ông Hoàng Ngọc Huyên;

2. Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với các ông: Ông Lê Đình Long – nguyên Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải; Ông Nguyễn Quốc Duyệt - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

3. Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông: Ông Trần Văn Quân - Quyền Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ông Lê Quý Tiệp - Quyền Giám đốc sở Giao thông - Vận tải; Ông Nguyễn Huy Thăng - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

III. Tại phiên chất vấn, HĐND tỉnh đã lựa chọn một số nội dung bức xúc, nổi cộm, đang được đại biểu và cử tri trong tỉnh quan tâm để thảo luận, chất vấn trực tiếp tại hội trường về: công tác quản lý, sử dụng đất đai; tiến độ thực hiện các dự án và nghiệm thu các khu đô thị, dân cư; giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính; xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường; tình hình an ninh trật tự và một số vấn đề xã hội khác.

Kết thúc phiên chất vấn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - chủ tọa kỳ họp ghi nhận các kết quả đạt được và các giải pháp, cam kết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch - Đầu tư; Tài nguyên - Môi trường; Công an, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tập trung thực hiện những giải pháp, cam kết, khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân tiếp tục giám sát việc thực hiện cam kết, lời hứa.

IV. HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 như sau:

1. Kết quả đạt được

- Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh đạt được những kết quả tương đối tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (theo giá năm 2010) ước tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị hàng hoá xuất khẩu 3.397 triệu USD, bằng 45,8% kế hoạch năm, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nội địa 7.528 tỷ 939 triệu đồng, bằng 62,4% dự toán năm, tăng 22% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 6.636 tỷ 417 triệu đồng, bằng 55,4% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 490 triệu USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ. Tạo thêm việc làm cho 18.129 lao động, đạt 51,1% kế hoạch năm.

- Bình quân mỗi xã đạt 18,1 tiêu chí, trong đó có 173/220 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đề nghị công nhận 04 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Hoàn thành việc nâng cấp thành phố Hải Dương lên đô thị loại I, thị xã Chí Linh thành thành phố Chí Linh và huyện Kinh Môn lên đô thị loại IV; thực hiện Đề án thành lập thị xã Kinh Môn và các phường trực thuộc.

- Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững; số trường đạt chuẩn quốc gia tăng nhanh, đến nay có 694 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm 73,9%). Triển khai hoạt động bước đầu có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế và hoàn thành cơ bản việc chia tách, sáp nhập các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

2. Một số tồn tại, hạn chế

- Sản xuất nông nghiệp giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2018. Bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn toàn tỉnh và diễn biến phức tạp.

- Sản xuất công nghiệp, dịch vụ có xu hướng chậm lại và giảm so với cùng kỳ năm 2018. Một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh còn hạn chế về khả năng hấp thụ vốn, thị trường tiêu thụ khó khăn, thiếu lao động. Hệ thống phân phối hàng hóa chủ yếu nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết.

- Phát triển doanh nghiệp chậm so với kế hoạch; công tác hướng dẫn, đôn đốc các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp còn chậm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm, dự án lớn còn kéo dài, chưa bảo đảm tiến độ.

- Quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện chưa được phê duyệt gây khó khăn cho việc thu hút đầu tư. Triển khai quy hoạch chi tiết và mở rộng một số khu, cụm công nghiệp còn chậm; hạ tầng các cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ.

- Cơ sở vật chất ở một số trường học chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Một số bệnh trong Chương trình tiêm chủng mở rộng có xu hướng quay trở lại. Y tế tuyến xã chưa bảo đảm 100% xã có bác sĩ làm việc; y tế ngoài công lập phát triển chậm. Việc quản lý và xử lý chất thải y tế ở một số đơn vị chưa bảo đảm quy định. Tỷ lệ sinh con thứ ba và tỷ số giới tính khi sinh còn ở mức cao. Chưa xây dựng được nhiều điểm du lịch, tuyến, tour du lịch và sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh. Công tác dự báo nhu cầu đào tạo lao động nghề nghiệp và tuyển dụng lao động còn hạn chế. Việc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội ở một số đơn vị, doanh nghiệp chưa nghiêm túc. Đời sống một bộ phận người lao động và người dân khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn.

- Một số vấn đề xã hội chuyển biến chậm và diễn biến phức tạp như: Xả thải, ô nhiễm môi trường, vi phạm công trình đê điều, thủy lợi, hành lang an toàn giao thông, các tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, khai thác khoáng sản trái phép.

- Cải cách hành chính, thủ tục hành chính có chuyển biến tích cực nhưng chưa có sự đột phá đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn đặt ra. Xếp hạng Chính quyền điện tử cấp huyện và cấp xã chưa đạt yêu cầu; chưa tích hợp được hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương.

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền của chính quyền một số địa phương chưa tốt, một số vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

V. HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận, thông qua 10 Nghị quyết về:                                                                               

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

2. Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2019-2022.

3. Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung danh mục và phân bổ vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng 10% cho dự án “Xây dựng đoạn tuyến đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389”; bổ sung và phân bổ vốn từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2019 (vốn ngân sách cấp tỉnh).

4. Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình bổ sung năm 2019.

5. Quy định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

6. Về việc ban hành Quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí.

7. Quy định một số mức chi và nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

8. Chế độ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đi học sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

9. Đổi tên và thành lập thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh.

10. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của HĐND tỉnh Hải Dương về “Quy định một số chế độ chi tiêu đặc thù phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021”.

VI. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,5% và phát triển mới  2.500 doanh nghiệp. Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh để sớm đưa vào khai thác sử dụng. Quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là ngành chăn nuôi để khắc phục, ứng phó có hiệu quả bệnh dịch tả lợn Châu Phi. UBND tỉnh xem xét thực hiện việc hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh. Quan tâm đến những trang trại, hộ chăn nuôi lớn bị thiệt hại. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai, môi trường, xử lý nước thải, rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các nhà đầu tư lớn vào đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Triển khai đầu tư xây dựng mới một số khu công nghiệp trên địa bàn.

2. Tăng cường các biện pháp chống thất thu, khai thác có hiệu quả các nguồn thu, bảo đảm cân đối giữa các lĩnh vực, phấn đấu vượt thu ở cả 3 cấp ngân sách. Điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao. Tăng cường các giải pháp hữu hiệu, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số về sự hài lòng của người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị; rà soát loại bỏ các thủ tục rườm rà hoặc không quy định xong trong tháng 8/2019. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh vào tốp trung bình khá của cả nước.

3. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển văn hóa - xã hội đáp ứng yêu cầu sự phát triển để mọi người dân tiếp cận và hưởng ứng thành quả chung của tỉnh đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019. Khẩn trương hoàn thành việc sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập và bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường học cho hợp lý. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội...

4. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định. Tích cực tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài. HĐND tỉnh yêu cầu UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ngành chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết các kiến nghị của công dân và doanh nghiệp. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, kịp thời trấn áp các loại tội phạm gây mất an toàn xã hội.

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020.


                                                                                                                             (VP)

 
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (19/04/2022)
Xác định "5 rõ" trong hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh (29/12/2021)
Tăng cường tham vấn ý kiến nhân dân chịu tác động của các nghị quyết (17/11/2021)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (21/10/2021)
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri (15/10/2021)
Các bài liên quan
Thông báo kết quả kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (16/07/2018)
Kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (01/06/2018)
V/v báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 2 cấp (huyện, xã) (15/12/2017)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI (06/11/2017)
Thông báo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI (kỳ họp giữa năm 2017) (03/07/2017)
 
Quay lạiXem tiếp