LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình hoạt động
Kết quả kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Cập nhật: 11/01/2021 10:13:49 AM
Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khoá XVI diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 22-24/12/2020 tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông tỉnh Hải Dương.
 

Tham dự kỳ họp có đại diện Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội Khóa XIV ứng cử tại Hải Dương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện, Thị, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

I. Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các nội dung:

1.  Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021; Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2019; Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2021-2023; Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025; Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 13 – HĐND tỉnh khoá XVI; Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2021; Công tác bảo vệ an ninh trật tự năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020 của UBND tỉnh; Kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

2. Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh về: Một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển cho thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn; Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao; Quy định hỗ trợ mức đóng BHYT và hỗ trợ bổ sung mức đóng BHXH tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh; Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương; Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 – 2025; Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường trục Đông - Tây; Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh; Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển  kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021; Chương trình phát triển nhà ở năm 2021 tỉnh Hải Dương.

3. Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh về:

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15; Báo cáo giám sát chuyên đề của về “Tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015”; Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021; các Ban HĐND tỉnh trình báo cáo thẩm tra về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nghe các báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2020.

5. Đồng thời, kỳ họp đã dành 1,5 ngày để các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thảo luận, giải trình về các vấn đề được đại biểu, cử tri quan tâm.

II. HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020 như sau:

Trong những năm đầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 –2020 có nhiều thuận lợi, kinh tế phát triển khá ổn định; văn hóa- xã hội có bước tiến bộ; đời sống của nhân dân năm sau tốt hơn năm trước. Thực hiện nhiệm vụ năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, một số chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra, trong đó có tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của một bộ phận người dân, nhất là công nhân lao động tại doanh nghiệp.

Kết quả giai đoạn 2016-2020 kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 8,1%/năm (cao hơn bình quân chung của cả nước); quy mô kinh tế của tỉnh năm 2020 gấp 1,6 lần năm 2015); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng, đô thị tiếp tục được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình giao thông kết nối với các tỉnh lân cận. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, cơ bản các xã và các đơn vị cấp huyện đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển ổn định và có nhiều đổi mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, kinh tế tăng trưởng còn thiếu bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, vị trí của tỉnh. Việc thực hiện khâu đột phá chiến lược về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chưa có chuyển biến rõ nét; môi trường kinh doanh chậm được cải thiện, chưa thu hút các nhà đầu tư lớn triển khai thực hiện dự án. Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hiệu quả chưa cao. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn tồn tại. Tình hình tội phạm, các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông... còn tiềm ẩn diễn biến khó lường. Việc giải quyết đơn thư của một số địa phương, đơn vị còn chậm, chất lượng chưa cao. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp có lúc, có nơi còn lúng túng, thiếu chủ động, sự phối hợp giữa các cấp chưa chặt chẽ.

III. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và các đề án cụ thể, lãnh đạo điều hành quyết liệt để tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép”, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, nhanh chóng tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn đã xác định, quyết tâm xây dựng tỉnh Hải Dương năng động và phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất nông nghiệp đã đề ra, trong đó chú trọng hơn đến sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quan tâm đầu tư xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Tập trung chỉ đạo thực hiện, tiếp tục hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Hai là, khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố rà soát bổ sung hoàn thiện quy hoạch vùng huyện; trước mắt sớm hoàn thành và phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021- 2025 cấp huyện; trong đó đặc biệt quan tâm đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với lộ trình phù hợp. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc quy hoạch sử dụng đất của tỉnh thời kỳ 2021 – 2030. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Ba là, về nhiệm vụ thu, chi ngân sách, khẩn trương xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các đơn vị để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; quản lý và khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Trung ương giao. Rà soát các nguồn thu, tiến hành đồng bộ việc tính tiền sử dụng đất các dự án khu đô thị, khu dân cư để tăng nguồn thu ngân sách. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ban hành, thực hiện đầy đủ các cơ chế, chính sách do Trung ương ban hành, nhất là các chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp và an sinh xã hội. Tổ chức, điều hành quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm; hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán; xây dựng phương án cụ thể để xử lý việc hụt thu ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách; quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư.

Yêu cầu cấp ủy, chính quyền thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết một số cơ chế đặc thù về tài chính; đồng thời quản lý và sử dụng thực sự hiệu quả nguồn lực để Chí Linh, Kinh Môn cùng với thành phố Hải Dương là các đô thị động lực của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Bốn là, UBND tỉnh cần tiếp tục rà roát, kiểm tra tình hình thực hiện các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất; kiên quyết thu hồi những dự án vi phạm các quy định của pháp luật, thực hiện không đúng cam kết, tạo quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư có đủ năng lực để triển khai thực hiện dự án. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm thành lập Quỹ phát triển đất. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn ODA. Khi phân bổ vốn đầu tư công phải ưu tiên tuyệt đối bố trí đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh, phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện nghiêm nguyên tắc phân bổ vốn và quy định về đầu tư công. Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu đầu tư, tiếp tục có nhiều giải pháp cải cách hành chính.  Khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các công trình đã có đề xuất dự án được duyệt, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn ở những dự án chậm triển khai thực hiện.

Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, công tác an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội.

Sáu là, năm 2021 có hai sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội hóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội lần thứ XIII diễn ra vào đầu năm mới 2021 và trong dịp đón chào Tết Nguyên đán Tân Sửu; HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân biết, theo dõi và có các việc làm thiết thực chào mừng thành công của Đại hội.

IV. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, thông qua 20 Nghị quyết về:

1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương;

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;

3. Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025;

4. Phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương;

5. Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021;

6. Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương;

7. Quy định một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển  cho thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn;

8. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2021 và phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung thưởng vượt thu năm 2019;

9. Phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021;

10. Kế hoạch tài chính 5 năm tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025;

11. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019;

12. Điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

13. Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển  kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh;

14. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương năm 2021.

15. Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

16. Quy định chế độ trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng, học tập tại Trung tâm Phục hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội Người mù tỉnh Hải Dương;

17. Quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

18. Phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025;

19. Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm 2021;

20. Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021.

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVI, Thường trực HĐND tỉnh thông báo tới các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành biết và triển khai thực hiện./.

                                                                                                                       (VP)
 
Các tin mới hơn
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh (19/04/2022)
Xác định "5 rõ" trong hoạt động phối hợp giữa chính quyền và Ủy ban MTTQ tỉnh (29/12/2021)
Tăng cường tham vấn ý kiến nhân dân chịu tác động của các nghị quyết (17/11/2021)
Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (21/10/2021)
Chuyên mục: Đại biểu dân cử với cử tri (15/10/2021)
Các bài liên quan
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản (07/01/2021)
Thông báo Phân công các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh thẩm tra và xây dựng văn bản trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVI (08/06/2020)
Thông báo Kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (08/06/2020)
Kết quả giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn tỉnh (09/03/2020)
Kết quả hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (29/10/2019)
 
Quay lạiXem tiếp