LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động tại kỳ họp
Phát huy trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng
Cập nhật: 06/12/2021 09:52:41 AM
Báo điện tử Hải Dương trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Hôm nay, HĐND tỉnh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 5- kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa XVII để xem xét, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, đồng thời xem xét và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2022 và một số chủ trương quan trọng cho cả nhiệm kỳ.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh và toàn thể các đồng chí tham dự kỳ họp. Xin gửi tới các đồng chí, quý vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

  Kính thưa các vị đại biểu!

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tỉnh Hải Dương đã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn trong bối cảnh nền kinh tế cả nước, trong đó có tỉnh Hải Dương phải đối mặt với các đợt dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Hải Dương bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt dịch thứ 3 ngay từ đầu năm.

  Với tinh thần “Chủ động - linh hoạt - vượt khó - tăng tốc”, ngay từ tháng 4, sau khi đợt dịch thứ 3 cơ bản được khống chế, chúng ta đã kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: đó là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp; hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi, tốc độ tăng trưởng kinh tế có nhiều khởi sắc, bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2021. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) từ tăng trưởng âm trong quý I, chỉ đạt 3,9% trong quý II đã vươn lên mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm, ước đạt 8,6% cả năm (kế hoạch tăng 8,0% trở lên) cao hơn bình quân chung cả nước. Kết quả có 10/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, thu ngân sách nhà nước đạt cao, vượt 48,4% dự toán năm; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 12/12 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, phát triển đô thị đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ. Các lĩnh vực về văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng; thực hiện đầy đủ các chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

  Đạt được những kết quả nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để chúng ta tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 còn nhiều khó khăn: giá cả một số nguyên vật liệu thiết yếu, thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá bán các sản phẩm thủy sản giảm. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án còn vướng mắc, chưa được giải quyết dứt điểm, làm chậm tiến độ thực hiện đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công. Đáng chú ý, nhiều cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn do chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Tăng trưởng dịch vụ đạt thấp so với nhiều năm trở lại đây. Hoạt động xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thu hút đầu tư nước ngoài chỉ đạt bằng 63% so với cùng kỳ. Đăng ký thành lập mới 1.432 doanh nghiệp (giảm gần 12% so với năm 2020), 838 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng hoạt động.

  Kính thưa các vị đại biểu!

Tại Kỳ họp thứ 5 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định thông qua những chủ trương, chính sách quan trọng, làm cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, đó là:

  Thứ nhất, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; phương án quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và Quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

  Thứ hai, xem xét, thông qua kế hoạch biên chế cơ quan hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 và ban hành một số nghị quyết chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực thu hút đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội, bảo hiểm, giáo dục....

  Thứ ba, nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; báo cáo tổng hợp, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát chuyên đề của các ban HĐND tỉnh; báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh và báo cáo của các cơ quan tư pháp theo luật định.

  Thứ tư, thực hiện Nghị quyết đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian 1 ngày (ngày 7.12) để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề "nóng" mà cử tri và nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm. Phiên thảo luận chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp để cử trí và nhân dân toàn tỉnh theo dõi. Cũng tại kỳ họp này, lần đầu tiên HĐND tỉnh sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giám sát theo quy định.

  Kính thưa các vị đại biểu!

  Những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, vướng mắc, hạn chế, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp tập trung nghiên cứu, phân tích, thảo luận, tích cực tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, nhất là các báo cáo, tờ trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và hệ thống các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và của cả nhiệm kỳ.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể nhân dân và cử tri!

Các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp đã được các cơ quan chức năng xây dựng, thẩm định theo quy định của pháp luật. Với tinh thần thẳng thắn đổi mới, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp phát huy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân; tham dự đầy đủ các phiên họp, tham gia đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng, đề xuất những giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 5 – kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin trân trọng cảm ơn! Chúc kỳ họp của chúng ta thành công, tốt đẹp!

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Giảm gần 3,7 nghìn tỷ đồng của 21 dự án khởi công mới (10/05/2023)
Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII bế mạc, thông qua 10 nghị quyết (09/05/2023)
Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết (09/05/2023)
Bãi bỏ danh mục xã miền núi tại phụ lục bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 (09/05/2023)
Hải Dương phân bổ gần 43,9 tỷ đồng thưởng vượt thu cho 12 huyện, thị xã, thành phố (09/05/2023)
Các bài liên quan
Nhanh chóng đưa Nghị quyết của HĐND vào thực tế cuộc sống (06/09/2021)
Đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh tại kỳ họp với phương châm "Ngắn gọn – Kịp thời - Hiệu quả" (06/09/2021)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ BA BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN (06/09/2021)
Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư công (14/07/2021)
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (29/06/2021)
 
Quay lạiXem tiếp