LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động tại kỳ họp
Bế mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII
Cập nhật: 28/12/2021 01:58:15 PM
Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII (kỳ họp chuyên đề) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.
 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát  biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả các nghị quyết được thông qua theo đúng tinh thần "5 rõ".

  UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra; phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn thanh toán. UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẩn trương tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư, các thủ tục đầu tư bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật; bố trí đủ nguồn lực cho các dự án, bảo đảm các chương trình, dự án được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra...

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045. Đặc biệt cần quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp.

  Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các dự án HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp được tổ chức thực hiện hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật...

  Khẳng định những nhiệm vụ thời gian tới rất quan trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng đề nghị và kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Nguồn PV Hoàng Biên - Thành Chung
Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Nỗ lực nhiều hơn, vượt qua thách thức sau đại dịch, phục hồi và phát triển bền vững kinh tế - xã hội (08/12/2022)
Chất vấn, giải trình nhiều vấn đề bức xúc, cử tri quan tâm (08/12/2022)
Thảo luận sâu kỹ nhiều vấn đề nóng (07/12/2022)
Thảo luận, quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (07/12/2022)
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 64,7% kế hoạch (07/12/2022)
Các bài liên quan
Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tăng gấp 1,35 lần năm 2021 (28/12/2021)
Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII (28/12/2021)
Quyết tâm cao nhất, cam kết hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra (08/12/2021)
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đạt kết quả như mong muốn (08/12/2021)
Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn (08/12/2021)
 
Quay lạiXem tiếp