LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động tại kỳ họp
10 đơn vị cho thuê, liên doanh liên kết sử dụng tài sản công khi chưa có đề án
Cập nhật: 11/07/2022 09:06:03 PM
Thông tin này nêu trong Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Hải Dương, được trình Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.
 

Đồng chí Nguyễn Khắc Toản, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đọc Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 165 cơ sở đất là trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương đóng trên địa bàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc với tổng diện tích là 483.695 m2. Tính đến thời điểm hiện tại, có 76 cơ sở nhà đất (đạt tỷ lệ 46,1%) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số diện tích là 353.082 m2.

Đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 220 cơ sở đất là trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước (cấp tỉnh, cấp huyện không bao gồm cấp xã) và các cơ sở hoạt động sự nghiệp cấp tỉnh (không bao gồm ngành y tế, giáo dục) với tổng diện tích là 1.235.730 m2.

Việc thực hiện kết luận kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018 về “Công tác quản lý và sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh” sau 4 năm bước đầu đạt kết quả. UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện rà soát hiện trạng các cơ sở nhà đất và đã xây dựng phương án sơ bộ sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc phạm vi quản lý. Cơ bản các đơn vị đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công.

Giai đoạn 2018-2021, UBND tỉnh đã bố trí 10,38 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa một số trụ sở làm việc bị xuống cấp. Giai đoạn 2021-2025, HĐND tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc một số cơ quan hành chính nhà nước bị xuống cấp nghiêm trọng với tổng mức đầu tư các dự án là 42,1 tỷ đồng.

Cùng với những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Đó là 42/42 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính chưa thực hiện lộ trình chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất và thu tiền thuê đất. 10/23 đơn vị sử dụng tài sản công để cho thuê hoặc liên doanh liên kết nhưng chưa có đề án được phê duyệt. Một số đơn vị thực hiện liên doanh liên kết nhưng xây dựng thành đề án cho thuê để hạn chế thủ tục hành chính, có đơn vị chưa được bàn giao tài sản nhưng đã thực hiện cho thuê hoặc để cơ quan chủ quản ký hợp đồng cho thuê.

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập 2 Đoàn giám sát do 2 đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; giám sát trực tiếp đối với 5 UBND cấp huyện, 8 sở, ngành, 5 cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các đơn vị trực thuộc.

Nguồn PV PHONG TUYẾT
Báo điện tử Hải Dương
 
Các tin mới hơn
Giảm gần 3,7 nghìn tỷ đồng của 21 dự án khởi công mới (10/05/2023)
Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII bế mạc, thông qua 10 nghị quyết (09/05/2023)
Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết (09/05/2023)
Bãi bỏ danh mục xã miền núi tại phụ lục bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 (09/05/2023)
Hải Dương phân bổ gần 43,9 tỷ đồng thưởng vượt thu cho 12 huyện, thị xã, thành phố (09/05/2023)
Các bài liên quan
Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XVII (11/07/2022)
Củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp về khả năng phục hồi kinh tế (29/04/2022)
Bế mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII (28/12/2021)
Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tăng gấp 1,35 lần năm 2021 (28/12/2021)
Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII (28/12/2021)
 
Quay lạiXem tiếp