LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động tại kỳ họp
HĐND tỉnh dự kiến xây dựng 17 Nghị quyết trong năm 2021
Cập nhật: 28/12/2020 08:01:16 AM
Thông tin trên được nêu trong Tờ trình về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021 tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI.
 

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến xây dựng 17 Nghị quyết trong năm 2021. Ngoài xem xét, thông qua các nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) định kỳ, tại các kỳ họp giữa năm và cuối năm 2021, HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí, học phí trên địa bàn tỉnh; về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị thuộc sở y tế năm 2021; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 của tỉnh Hải Dương; nghị quyết về bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026; về công tác phát triển thanh niên năm 2022; về quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2021 – 2025; về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025; quy định thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán cấp huyện, cấp xã…

Căn cứ tình hình cụ thể phát sinh trong năm, Thường trực HĐND đề nghị HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh tại các phiên họp liên tịch trước mỗi kỳ họp để điều chỉnh nội dung trình kỳ họp cho phù hợp; giao Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật.

 


                                                                                                                
 
Các tin mới hơn
Nỗ lực nhiều hơn, vượt qua thách thức sau đại dịch, phục hồi và phát triển bền vững kinh tế - xã hội (08/12/2022)
Chất vấn, giải trình nhiều vấn đề bức xúc, cử tri quan tâm (08/12/2022)
Thảo luận sâu kỹ nhiều vấn đề nóng (07/12/2022)
Thảo luận, quyết định các mục tiêu, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (07/12/2022)
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 64,7% kế hoạch (07/12/2022)
Các bài liên quan
Tổng vốn giải ngân đạt 79% kế hoạch (24/12/2020)
Đề nghị giảm hơn 1.200 chỉ tiêu biên chế (24/12/2020)
Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (23/12/2020)
Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực (23/12/2020)
Tổng hợp ý kiến thảo luận ở các Tổ đại biểu (23/12/2020)
 
Quay lạiXem tiếp