LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
Tích cực hơn nữa trong tham mưu tu bổ, tôn tạo, gắn với phát huy giá trị di tích
Cập nhật: 31/03/2022 05:34:02 PM
Ngày 31.3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.
 


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch chủ động hơn trong tham mưu tu bổ, tôn tạo di tích theo hướng phân loại, rà soát di tích nào cần tu bổ, trùng tu cấp bách

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về di sản văn hóa để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ, phát huy các giá trị di tích. Tăng cường đầu tư nguồn vốn cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp chính quyền cơ sở trong việc tăng cường nắm bắt thông tin, quản lý địa bàn để chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích tại địa phương...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh hoan nghênh Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức cuộc làm việc với nội dung phù hợp, thiết thực. Ghi nhận ngành văn hóa, thể thao và du lịch thời gian qua tiếp tục quan tâm tham mưu cho tỉnh đầu tư kinh phí và huy động nguồn vốn hợp pháp khác để tu bổ di tích. Hiện nhiều công trình xuống cấp, việc tôn tạo chưa xứng với tầm vóc di tích. Số lượng di tích chưa xếp hạng còn lớn; năng lực của đội ngũ làm văn hóa cơ sở còn hạn chế; nguồn lực về kinh phí để tu bổ còn ít; một số quy định, mô hình quản lý chưa thống nhất; hoạt động quản lý di tích chưa gắn nhiều với hoạt động du lịch...


Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc

Đề nghị ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tích cực hơn nữa trong việc tham mưu tu bổ, tôn tạo, gắn với phát huy giá trị di tích. Báo cáo kiến nghị trung ương xem xét chỉnh sửa bổ sung Luật Di sản văn hóa để quản lý chặt chẽ các di tích. Chủ động hơn trong tham mưu tu bổ, tôn tạo di tích theo hướng phân loại, rà soát di tích nào cần tu bổ, trùng tu cấp bách. Nghiên cứu tham mưu cho tỉnh có văn bản hoặc hội nghị quán triệt tuyên truyền cho lãnh đạo các cấp nâng cao nhận thức về văn hóa. Phối hợp chặt chẽ với các ngành để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.

Toàn tỉnh hiện có 3.199 di tích, trong đó có 4 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 142 di tích cấp quốc gia, 255 di tích cấp tỉnh... Từ năm 2017 đến hết năm 2021, có 182 lượt di tích được tu bổ, tôn tạo ở nhiều mức độ khác nhau. Theo rà soát của UBND cấp huyện, mỗi nơi có từ 5-7 di tích đã được xếp hạng (tống số khoảng 70-80 di tích) đang xuống cấp, cần được tu sửa cấp thiết. Tuy nhiên, nguồn kinh phí sự nghiệp của tỉnh hằng năm cấp chỉ đủ hỗ trợ từ 12-15 di tích. Trong tỉnh hiện có 24 di tích cần được hỗ trợ kinh phí để tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp trong năm nay.

Nguồn PV TIẾN HUY
Báo điện tử Hải Dương
 
Các tin mới hơn
Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực trạng lưới điện nông thôn (22/07/2022)
Dự kiến giám sát chuyên đề về nợ công của các cấp chính quyền (12/07/2022)
Một số xã sau sáp nhập nợ xây dựng cơ bản lớn, chưa có phương án xử lý (12/07/2022)
Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong giải quyết khiếu nại, tố cáo (06/07/2022)
Đẩy mạnh khuyến cáo, phòng ngừa tội phạm (05/07/2022)
Các bài liên quan
Giám sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử tại huyện Nam Sách (29/03/2022)
Phát huy lợi thế làng nghề để xây dựng nông thôn mới nâng cao (25/03/2022)
Gia Lộc chưa có sản phẩm làng nghề được công nhận OCOP (24/03/2022)
Cẩm Giàng cần tiếp tục tuyên truyền quảng bá, phát huy giá trị di tích (23/03/2022)
Quy hoạch tập trung làng nghề xa khu dân cư (23/03/2022)
 
Quay lạiXem tiếp