LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
Mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách còn thấp
Cập nhật: 21/04/2022 12:09:13 AM
Ngày 20.4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại 2 huyện Bình Giang, Kim Thành về việc bố trí các chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở các thôn, khu dân cư.
 

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản phát biểu kết luận buổi giám sát tại UBND huyện Kim Thành

Theo báo cáo, UBND 2 huyện Bình Giang, Kim Thành đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 25.7.2020 của HĐND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sau khi thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND, số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu dân cư đều giảm nhiều, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng chế độ chính sách cho đội ngũ này, giúp họ yên tâm công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm với công việc được giao.

Huyện Bình Giang hiện có 163 cán bộ không chuyên trách cấp xã, giảm 65 người và 326 người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở các thôn, khu dân cư, giảm 98 người so với trước khi thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND. Huyện Kim Thành hiện có 167 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giảm 29 người và 295 người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia công việc ở các thôn, khu dân cư, giảm 160 người so với trước khi thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND.

Tại buổi giám sát, nhiều ý kiến đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đều phản ánh mức phụ cấp, bồi dưỡng cho nhiều người hoạt động không chuyên trách hiện ở mức thấp, cần được nâng lên; quan tâm hỗ trợ đóng BHXH bắt buộc và BHYT cho đội ngũ này; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ cho người hoạt động không chuyên trách…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản ghi nhận những kết quả, cố gắng của 2 địa phương trong triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29.8.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Sau hơn 5 năm thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU và gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND, huyện Bình Giang và Kim Thành đã đạt được những kết quả tốt, góp phần giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị địa phương và động viên bằng nguồn lực vật chất cho đội ngũ này. Chia sẻ với các khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản đề nghị chính quyền 2 huyện cần tiếp tục quan tâm chăm lo cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, nhất là quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này để tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã. Huyện Bình Giang, Kim Thành cần tập trung chỉ đạo khắc phục ở những nơi nào chưa thực hiện đúng theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn thì phản ánh kịp thời cho tỉnh.

Ngày 21.4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục giám sát nội dung trên tại UBND huyện Tứ Kỳ và TP Hải Dương. Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo kết quả cuộc giám sát này trong kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm.

Nguồn PV NINH TUÂN
Báo điện tử Hải Dương
 
Các tin mới hơn
Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực trạng lưới điện nông thôn (22/07/2022)
Dự kiến giám sát chuyên đề về nợ công của các cấp chính quyền (12/07/2022)
Một số xã sau sáp nhập nợ xây dựng cơ bản lớn, chưa có phương án xử lý (12/07/2022)
Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong giải quyết khiếu nại, tố cáo (06/07/2022)
Đẩy mạnh khuyến cáo, phòng ngừa tội phạm (05/07/2022)
Các bài liên quan
Bệnh viện Nhi Hải Dương cần chấn chỉnh hoạt động của căng tin (02/04/2022)
Tỷ lệ làng nghề có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP còn thấp (01/04/2022)
Tích cực hơn nữa trong tham mưu tu bổ, tôn tạo, gắn với phát huy giá trị di tích (31/03/2022)
Giám sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử tại huyện Nam Sách (29/03/2022)
Phát huy lợi thế làng nghề để xây dựng nông thôn mới nâng cao (25/03/2022)
 
Quay lạiXem tiếp