LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
Rà soát lại các dự án, công trình đề nghị thu hồi đất
Cập nhật: 01/07/2022 03:00:46 PM
Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị việc đề xuất danh mục các dự án, công trình đề nghị thu hồi đất thực hiện, các công trình xin gia hạn, bổ sung... cần bám sát vào các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đã được UBND tỉnh quyết định.
 

 Đồng chí Trịnh Thúy Nga Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Sáng 1.7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về một số nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại buổi làm việc, Sở TNMT đã giải trình, làm rõ các ý kiến của thành viên Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh về căn cứ pháp lý, danh mục dự án, công trình đề nghị thu hồi đất để thực hiện và danh mục dự án, công trình đề nghị hủy bỏ; phân tích nguyên nhân dẫn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất còn thấp, sự cần thiết phải thu hồi đất, gia hạn thời gian để thực hiện các dự án…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thúy Nga, Trưởng ban Kinh tế-Ngân Sách HĐND tỉnh đề nghị Sở TNMT tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, tiếp tục giúp UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo, trình HĐND tỉnh. Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh lưu ý Sở TNMT cần tổng hợp, rà soát các dự án, công trình đề nghị thu hồi đất thực hiện, các dự án công trình xin gia hạn, bổ sung… Việc đề xuất danh mục các dự án, công trình cần bám sát vào các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đã được UBND tỉnh quyết định. Không đề xuất các công trình, dự án không đủ điều kiện để triển khai thực hiện. Sở TNMT rà soát lại các công trình, dự án đề nghị hủy bỏ để báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND cuối năm…

Đồng chí Nguyễn Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở TNMT, năm 2022, toàn tỉnh có 1.857 công trình, dự án được duyệt kế hoạch sử dụng đất với tổng diện tích 10.753 ha. Kết quả thực hiện ước đến ngày 30.6 được 705 công trình, dự án với tổng diện tích 3.280,2 ha, đạt 30,5% kế hoạch được duyệt. 1.314 công trình, dự án phải thu hồi đất với diện tích 9.353,9 ha; 6 tháng đầu năm ước thực hiện 492 công trình, dự án với tổng diện tích 2.678 ha. Qua rà soát có 39 dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện, đề nghị HĐND tỉnh hủy bỏ. Sở TNMT đề nghị Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi hơn 950 ha đất để thực hiện 187 dự án, công trình trong năm 2022 và cho phép chuyển mục đích sử dụng 561 ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 216 dự án, công trình có sử dụng đất trong năm 2022.

Nguồn PV PHAN ANH
Báo điện tử Hải Dương
 
Các tin mới hơn
Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát thực trạng lưới điện nông thôn (22/07/2022)
Dự kiến giám sát chuyên đề về nợ công của các cấp chính quyền (12/07/2022)
Một số xã sau sáp nhập nợ xây dựng cơ bản lớn, chưa có phương án xử lý (12/07/2022)
Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong giải quyết khiếu nại, tố cáo (06/07/2022)
Đẩy mạnh khuyến cáo, phòng ngừa tội phạm (05/07/2022)
Các bài liên quan
Đề nghị thành lập 14 thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương (01/07/2022)
TP Hải Dương đề nghị chia tách, thành lập mới nhiều thôn, khu dân cư (29/06/2022)
Bổ sung cơ chế quản lý thu, sử dụng các khoản thu dịch vụ giáo dục (29/06/2022)
Tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công (27/06/2022)
Giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư sau sáp nhập (16/06/2022)
 
Quay lạiXem tiếp