LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước tăng 16%
Cập nhật: 02/07/2022 09:03:48 AM
Đây là một trong những số liệu được báo cáo tại buổi làm việc giữa Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh với Sở Tài chính.
 

Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Trịnh Thúy Nga phát biểu tại buổi làm việc

Chiều 30.6, Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Trịnh Thúy Nga cơ bản nhất trí với các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm; phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021. Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa các báo cáo theo hướng ngắn gọn, bảo đảm đầy đủ số liệu.

Đối với tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 5.10.2016 của HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính sửa đổi tên nghị quyết bảo đảm phù hợp, bổ sung căn cứ pháp lý, rà soát, hoàn chỉnh câu từ trong dự thảo nghị quyết.

Giám đốc Sở Tài chính làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh

Theo báo cáo của Sở Tài chính, nửa đầu năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 10.344 tỷ đồng, bằng 70% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nội địa ước đạt hơn 9.600 tỷ đồng, đạt 73% dự toán năm, tăng 18%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 1.278 tỷ đồng, đạt 51% dự toán năm, tăng 6%. 11/16 khoản thu đạt trên 50% dự toán năm như thu tiền sử dụng đất (ước đạt hơn 2.827 tỷ đồng, đạt 88% dự toán năm); thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (ước đạt 2.065 tỷ đồng, đạt 67% dự toán năm); thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (ước đạt hơn 1.711 tỷ đồng, đạt 74% dự toán năm)...

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 (đến hết ngày 28.6) hơn 6.779 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán năm, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó chi đầu tư phát triển hơn 2.114 tỷ đồng, đạt 51% dự toán năm, tăng 11%; chi thường xuyên hơn 3.301 tỷ đồng, đạt 47% dự toán năm, bằng 79% cùng kỳ. Tổng số tiền sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách (dự kiến đến hết ngày 29.6) gần 44,2 tỷ đồng, đạt 16% dự toán giao.

Theo quy định Luật NSNN và phân cấp nhiệm vụ chi hiện hành tại địa phương, nhiệm vụ chi ngân sách cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố sẽ chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương) nên cần điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022. Số tiền điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách 1,443 tỷ đồng.

Nguồn PV HÀ KIÊN
Báo điện tử Hải Dương
 
Các tin mới hơn
Tòa án Nhân dân tỉnh trong tốp đầu toàn quốc về tổ chức phiên tòa trực tuyến (30/11/2022)
Làm rõ nguyên nhân điều chỉnh vốn đầu tư công (30/11/2022)
Làm tốt việc bốc thăm xác minh kê khai tài sản (29/11/2022)
Hải Dương thu ngân sách ước đạt hơn 19.310 tỷ đồng, vượt dự toán 30% (29/11/2022)
Chế độ cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ không còn phù hợp (26/11/2022)
Các bài liên quan
Rà soát lại các dự án, công trình đề nghị thu hồi đất (01/07/2022)
Đề nghị thành lập 14 thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương (01/07/2022)
TP Hải Dương đề nghị chia tách, thành lập mới nhiều thôn, khu dân cư (29/06/2022)
Bổ sung cơ chế quản lý thu, sử dụng các khoản thu dịch vụ giáo dục (29/06/2022)
Tăng cường giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công (27/06/2022)
 
Quay lạiXem tiếp