LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động giám sát
Dự kiến giám sát chuyên đề về nợ công của các cấp chính quyền
Cập nhật: 12/07/2022 05:36:40 PM
Tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh có tờ trình về việc ban hành Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.
 

Thường trực HĐND tỉnh vừa hoàn thành giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh

Theo tờ trình, năm 2023, HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại kỳ họp qua xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; kế hoạch đầu tư công; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét báo cáo hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; kết quả giám sát của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trình tại các kỳ họp và kết quả giải quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh đối với những vấn đề được HĐND tỉnh ủy quyền giữa 2 kỳ họp (nếu có); xem xét báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.

Về hoạt động giám sát chuyên đề lĩnh vực kinh tế - ngân sách, HĐND tỉnh dự kiến giám sát về tình hình nợ công của các cấp chính quyền tính đến hết năm 2022; công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn. Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện một số chế độ ưu đãi người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Ở lĩnh vực pháp chế sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định trong công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội.

Năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động giám sát thường xuyên của các Ban HĐND tỉnh về quy trình, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tình hình tổ chức và hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; tình hình quản lý khai thác các công trình thủy lợi và an toàn hồ đập (thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách).

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh có kế hoạch giám sát thường xuyên việc thực hiện chính sách pháp luật về dân số trên địa bàn tỉnh; tổ chức hoạt động của các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh; tổ chức và hoạt động của một số đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trong lĩnh vực pháp chế, HĐND tỉnh sẽ giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực trường học, khu, cụm công nghiệp; việc thực hiện quy định pháp luật trong hoạt động cấp 3 giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và giám sát hoạt động của Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh.

Nguồn PV PHONG TUYẾT
Báo điện tử Hải Dương
 
Các tin mới hơn
Tòa án Nhân dân tỉnh trong tốp đầu toàn quốc về tổ chức phiên tòa trực tuyến (30/11/2022)
Làm rõ nguyên nhân điều chỉnh vốn đầu tư công (30/11/2022)
Làm tốt việc bốc thăm xác minh kê khai tài sản (29/11/2022)
Hải Dương thu ngân sách ước đạt hơn 19.310 tỷ đồng, vượt dự toán 30% (29/11/2022)
Chế độ cho cán bộ thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ không còn phù hợp (26/11/2022)
Các bài liên quan
Một số xã sau sáp nhập nợ xây dựng cơ bản lớn, chưa có phương án xử lý (12/07/2022)
Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong giải quyết khiếu nại, tố cáo (06/07/2022)
Đẩy mạnh khuyến cáo, phòng ngừa tội phạm (05/07/2022)
Tập trung bảo đảm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công (02/07/2022)
Liên kết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (02/07/2022)
 
Quay lạiXem tiếp