LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin tức hoạt động Văn phòng
Lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử - bước quan trọng đảm bảo thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật: 03/10/2016 03:55:36 PM
Chỉ mấy tháng nữa các đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 hoàn thành nhiệm vụ. Cử tri mỗi địa phương sẽ lại bầu ra các đại biểu mới cho nhiệm kỳ tới.
 

Trong nhiệm kỳ 2016-2021 này, cùng với việc hoàn thiện các khung khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử ở địa phương, việc nâng cao chất lượng của đội ngũ đại biểu HĐND các cấp là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đảm bảo cho HĐND các cấp thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đây là mục tiêu và là nhiệm vụ của cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp sẽ được tổ chức vào ngày 22/5/2016. HĐND có hoạt động hiệu quả được không, có thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước, là cơ quan đại diện cho nhân dân địa phương hay không phụ thuộc rất lớn vào các đại biểu. Đại biểu là cái gốc, là cái căn bản quyết định chất lượng hoạt động của tổ chức. Để bầu ra được những đại biểu HĐND có đủ tâm, đủ tầm thì việc lựa chọn để có được đội ngũ các ứng cử viên là hết sức quan trọng.

Luật pháp nước ta quy định mọi công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử làm đại biểu HĐND. Các cơ quan phụ trách bầu cử các cấp phải lựa chọn giới thiệu các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn cùng với các ứng cử viên tự do để cử tri xem xét, bầu. Tiêu chuẩn đại biểu HĐND đã được quy định trong luật bầu cử đại biểu QH và HĐND, trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương…Tuy nhiên các tiêu chuẩn đó cần phải được cụ thể hóa trong quá trình xem xét, lựa chọn, hiệp thương, giới thiệu những người ra ứng cử của các địa phương, đơn vị và cơ quan phụ trách bầu cử các cấp. Tiêu chuẩn này cần phải được xuất phát từ chức năng nhiệm vụ của HĐND. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND mà đề ra tiêu chuẩn cụ thể để từ đó lựa chọn ra các ứng cử viên. Người được giới thiệu ra ứng cử ngoài các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống…phải có những tiêu chuẩn rõ ràng về trình độ đào tạo, khả năng chuyên môn, kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên ngày 6/1/1946 trong bối cảnh có tới 95% dân số nước ta còn mù chữ nên tiêu chuẩn về trình độ văn hóa của người ra ứng cử đại biểu chỉ cần “là người biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ”. Ngày nay trình độ dân trí cao hơn nên chắc chắn trình độ văn hóa của ứng cử viên phải đòi hỏi ở mức cao hơn rất nhiều.

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, đề ra những biện pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương. Vậy những người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND phải là những người am hiểu chính sách pháp luật nhà nước, am hiểu tình hình địa phương, biết vận dụng pháp luật của nhà nước để đề xuất hoặc tham gia cùng tập thể HĐND xây dựng nên những chính sách của địa phương, quyết định những biện pháp, giải pháp để phát triển địa phương. Đặc biệt là những đại biểu sẽ là nhân sự chủ chốt của HĐND như Thường trực, Lãnh đạo  các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách. Việc giới thiệu nhân sự cho các chức danh này của HĐND cần gắn chặt với việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp vừa qua.

Đại biểu HĐND phải có những tiêu chuẩn gì để đảm bảo HĐND là cơ quan giám sát đối với UBND, các tổ chức và công dân trong việc thi hành hiến pháp, pháp luật nhà nước và nghị quyết của cấp mình. Đó phải là những người dám nghĩ, dám làm, có bản lĩnh. Trong quá trình lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử các cơ quan phụ trách bầu cử ở mỗi địa phương cần cân nhắc kỹ. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, ngành, giới…được phân bổ giới thiệu đại diện của mình tham gia ứng cử phải đề xuất được những người thực sự ưu tú, nổi trội của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để giới thiệu với cơ quan phụ trách bầu cử. Cần mở rộng dân chủ trong việc giới thiệu người ra ứng cử, lấy ý kiến rộng rãi trong cơ quan, đơn vị, địa phương. Phải căn cứ vào kết quả công tác của họ, mức độ tín nhiệm của quần chúng để đề cử. Cần phải đoạn tuyệt với lối tư duy và cách giới thiệu kiểu “quân xanh, quân đỏ” như đã từng xảy ra. Đồng thời cần tạo cơ chế,  có những kênh khác nhau để người dân được giới thiệu người sẽ đại diện cho họ tham gia cơ quan quyền lực nhà nước.

Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp là cuộc bầu cử có tính cạnh tranh cao. Tại mỗi đơn vị bầu cử số dư có thể trên 50% thậm chí gấp đôi số đại biểu được bầu. Cần đổi mới và tăng cường hơn công tác vận động bầu cử, tạo điều kiện nhiều hơn để người ra ứng cử được thể hiện mình nhiều hơn trước cử tri. Nên tổ chức nhiều hơn các cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên. Có cơ chế để người ra ứng cử được chủ động tiếp xúc với cử tri, được vận động bầu cử dưới nhiều hình thức. Người ra ứng cử có thể vận động bầu cử thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các mạng xã hội, blog cá nhân…Làm sao để cử tri hiểu rõ, biết rõ càng nhiều càng tốt về người mà họ sẽ bầu làm đại biểu cho họ. Đây cũng là cách để những đại biểu HĐND tương lai rèn luyện kỹ năng thuyết trình, báo cáo, tương tác, tranh luận, - những kỹ năng hoạt động quan trọng của đại biểu dân cử. 

Làm thật tốt công tác lựa chọn, hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử HĐND các cấp, có được một danh sách người ra ứng cử với cơ cấu hợp lý mang tính đại diện cao, có tiêu chuẩn rõ ràng về trình độ, khả năng công tác, kỹ năng hoạt động, có tâm huyết, có tín nhiệm cao trước cử tri…chắc chắn cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thành công tốt đẹp./.


 
Các tin mới hơn
Đảng bộ và cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh tổng kết công tác năm 2021 (17/01/2022)
Không tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Văn phòng các Cơ quan hành chính nhà nước (20/08/2021)
Bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh (05/05/2021)
Nâng cao chất lượng công tác tham mưu các kỳ họp HĐND tỉnh (30/05/2020)
Xây dựng quy chế phối hợp công tác 3 văn phòng cấp tỉnh (15/08/2018)
 
Quay lạiXem tiếp