LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin tức hoạt động Văn phòng
Thành lập Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh và Chi bộ cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội
Cập nhật: 09/01/2017 03:42:56 PM
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh vừa công bố quyết định giải thể tổ chức Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
 

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cũng đã quyết định thành lập Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh và Chi bộ cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh có 3 chi bộ với 26 đảng viên; Chi bộ cơ sở Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có 7 đảng viên. Năm 2017, đảng bộ, chi bộ triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Lãnh đạo và phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu và bảo đảm điều kiện phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác phát động phong trào thi đua yêu nước  theo hướng thiết thực, hiệu quả; phấn đấu 100% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

                                                                                                                                (Báo Hải Dương)

 
Các tin mới hơn
Công đoàn Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh có tỷ lệ xuất sắc đạt cao (12/04/2023)
CẢNH BÁO GIẢ DANH LỪA ĐẢO (21/03/2023)
Công khai dự toán ngân sách cơ quan năm 2023 (02/02/2023)
Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hải Dương nâng cao chất lượng hoạt động (30/12/2022)
Đồng chí Nguyễn Vĩnh Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Hải Dương (30/12/2022)
Các bài liên quan
Chào mừng 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội Việt Nam (03/10/2016)
“Thuộc bài” để thực hiện (03/10/2016)
Lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử - bước quan trọng đảm bảo thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (03/10/2016)
 
Quay lạiXem tiếp