LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin HĐND cấp huyện, xã
Gửi giấy triệu tập đại biểu trước 10 ngày tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND ở các xã mới thành lập
Cập nhật: 18/11/2019 08:46:56 AM
Sở Nội vụ đã ban hành hướng dẫn về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND ở toàn bộ các đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập sau sáp nhập vào sáng 1.12.2019.
 

Theo đó, tất cả đại biểu HĐND của các đơn vị hành chính cũ sẽ được triệu tập dự kỳ họp thứ nhất HĐND của đơn vị hành chính mới. Kỳ họp thứ nhất của HĐND đơn vị hành chính mới do một triệu tập viên được Thường trực HĐND cấp huyện chỉ định trong số đại biểu HĐND của đơn vị hành chính mới để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND của đơn vị hành chính mới. HĐND đơn vị hành chính mới bầu các chức danh của HĐND, UBND theo quy định tại điều 83 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động cho đến khi hết nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự kiến chương trình kỳ họp phải được gửi đến đại biểu HĐND cùng với quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Hướng dẫn cũng nêu chi tiết về chương trình kỳ họp; cách thức quyết định các vấn đề tại kỳ họp; việc bầu các chức danh theo thẩm quyền của HĐND...

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày bầu các chức danh (Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp xã), HĐND xã mới thành lập phải gửi kết quả bầu cử đến HĐND, UBND cấp huyện phê chuẩn. Chậm nhất là 10 ngày (kể từ ngày bế mạc kỳ họp), Thường trực HĐND hoàn chỉnh hồ sơ kỳ họp và gửi đến Thường trực HĐND, UBND cấp huyện để báo cáo.


                                                                                                                                    
 
Các tin mới hơn
Ban pháp chế HĐND huyện Thanh Miện giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện (13/09/2022)
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 9/2022 (12/09/2022)
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 8/2022 (12/08/2022)
HĐND huyện Thanh Miện giám sát công việc đột phá, tạo nét mới (22/07/2022)
HĐND cấp huyện tổ chức kỳ họp chuyên đề quyết nghị nhiều vấn đề cấp thiết (04/07/2022)
Các bài liên quan
Thường trực HĐND huyện Cẩm Giàng: Chất vấn về sắp xếp, bố trí giáo viên (14/10/2019)
Gia Lộc: Bổ sung 51,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản để hoàn thành huyện nông thôn mới (10/04/2019)
Nhất trí cao với dự thảo đề án thành lập thị xã Kinh Môn (10/04/2019)
HĐND huyện Thanh Hà: Tăng cường giám sát chuyên đề (10/04/2019)
Đồng chí Bùi Văn Thăng giữ chức Chủ tịch HĐND huyện Nam Sách (10/04/2019)
 
Quay lạiXem tiếp