LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động tại kỳ họp
Đề nghị giảm hơn 1.200 chỉ tiêu biên chế
Cập nhật: 28/12/2020 07:57:31 AM
Nguyên tắc xác định biên chế giao năm 2021 là không vượt quá chỉ tiêu biên chế Trung ương giao và thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị...
 

Tại Kỳ họp thứ 15 HĐND khóa XVI, HĐND tỉnh đã xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh ủy; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2021.

Theo đó, tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh ủy; cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh năm 2021 đề nghị giao là hơn 36.900 người, giảm hơn 1.200 người so với năm 2020.

Cụ thể, biên chế công chức trong tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh ủy đề nghị giao năm 2021 là 1.156 chỉ tiêu, giảm 12 chỉ tiêu so với năm 2020; biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước đề nghị giao là 1.851 chỉ tiêu, giảm 27 chỉ tiêu so với năm 2020.

Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập khối Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tỉnh ủy đề nghị giao là 31 chỉ tiêu, giảm 13 chỉ tiêu. Đề nghị giao 33.219 chỉ tiêu làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, giảm 1.071 chỉ tiêu so với năm 2020; 102 người làm việc trong các tổ chức hội có tính chất đặc thù, giảm 4 người so với số giao 2020. Đề nghị giao 566 người lao động hợp đồng theo Nghị định 68, giảm 78 người so với năm 2020.

Nguyên tắc xác định biên chế giao năm 2021 là không vượt quá chỉ tiêu biên chế Trung ương giao và thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Giảm số biên chế phải tinh giản theo lộ trình của năm 2021 trong Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 của các cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đối với ngành giáo dục - đào tạo, bậc mầm non và tiểu học không thực hiện tinh giản. Ngành y tế giảm 50% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc khối điều trị tại các trung tâm y tế tuyến huyện do chuyển sang số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp. Đối với hợp đồng lao động theo Nghị định số 68, tiếp tục thực hiện giảm số lượng của năm 2021 theo đề án đã được phê duyệt; cắt giảm số lao động hợp đồng tương ướng với số lái xe ô tô giảm theo đề án khoán xe ô tô phục vụ công tác chung và định mức xe chuyên dùng.

 

                                                                                                                

 
Các tin mới hơn
Giảm gần 3,7 nghìn tỷ đồng của 21 dự án khởi công mới (10/05/2023)
Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII bế mạc, thông qua 10 nghị quyết (09/05/2023)
Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết (09/05/2023)
Bãi bỏ danh mục xã miền núi tại phụ lục bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 (09/05/2023)
Hải Dương phân bổ gần 43,9 tỷ đồng thưởng vượt thu cho 12 huyện, thị xã, thành phố (09/05/2023)
Các bài liên quan
Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (23/12/2020)
Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực (23/12/2020)
Tổng hợp ý kiến thảo luận ở các Tổ đại biểu (23/12/2020)
Cần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm (23/12/2020)
Ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp (23/12/2020)
 
Quay lạiXem tiếp