LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động tại kỳ họp
Tổng vốn giải ngân đạt 79% kế hoạch
Cập nhật: 28/12/2020 07:59:25 AM
Thông tin trên được nêu trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 của UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI.
 

Tổng vốn đầu tư công trong kế hoạch thanh toán năm 2020 của toàn tỉnh ước thực hiện là 6.473,9 tỷ đồng , bao gồm: vốn kế hoạch năm 2020 là 3.491,9 tỷ đồng; vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là 770,9 tỷ đồng; vốn bổ sung từ các nguồn tăng thu tiền sử dụng đất, tiết kiệm chi ngân sách... ước khoảng 2.211,1 tỷ đồng.

Đến hết ngày 15.12.2020, tổng vốn giải ngân là 4.393,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 79% kế hoạch vốn thanh toán đã giao.

Năm 2021, dự kiến vốn phân bổ thực hiện đầu tư dự án là 719 tỷ 364 triệu đồng, bao gồm: 26 dự án đã hoàn thành từ năm 2020 trở về trước là 159 tỷ 472 triệu đồng; 16 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2021 là 290 tỷ 833 triệu đồng;  10 dự án chuyển tiếp và 1 đề án hoàn thành sau năm 2021 là 219 tỷ 59 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh là 2.888 tỷ 70 triệu đồng, bao gồm: Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung 730 tỷ 70 triệu đồng; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 2.000 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 40 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương 118 tỷ đồng.

 


                                                                                                                          
 
Các tin mới hơn
Giảm gần 3,7 nghìn tỷ đồng của 21 dự án khởi công mới (10/05/2023)
Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII bế mạc, thông qua 10 nghị quyết (09/05/2023)
Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết (09/05/2023)
Bãi bỏ danh mục xã miền núi tại phụ lục bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 (09/05/2023)
Hải Dương phân bổ gần 43,9 tỷ đồng thưởng vượt thu cho 12 huyện, thị xã, thành phố (09/05/2023)
Các bài liên quan
Đề nghị giảm hơn 1.200 chỉ tiêu biên chế (24/12/2020)
Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (23/12/2020)
Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực (23/12/2020)
Tổng hợp ý kiến thảo luận ở các Tổ đại biểu (23/12/2020)
Cần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm (23/12/2020)
 
Quay lạiXem tiếp