LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hoạt động tại kỳ họp
Đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh tại kỳ họp với phương châm "Ngắn gọn – Kịp thời - Hiệu quả"
Cập nhật: 06/09/2021 11:13:59 PM
Trang thông tin điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hải Dương trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.