LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Đoàn Đại biểu Quốc hội
Các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 2026
Cập nhật: 19/08/2021 04:59:22 PM
 

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh


 

Họ và tên: Lê Văn Hiệu

Tên thường gọi: Lê Văn Hiệu

Ngày sinh: 2/8/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách , Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương

 

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh


 

Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Nga

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Việt Nga

Ngày sinh: 29/9/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện , Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Tiến sĩ chuyên ngành lý luận văn học

Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội


 
Các bài liên quan
Danh sách đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 (19/08/2021)
 
Quay lạiXem tiếp