LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình công tác tuần
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Cập nhật: 28/03/2022 02:19:36 PM
Từ ngày 28/3/2022 - 03/4/2022
 

Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 28/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Hà Nội

Dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 29/3

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Hà Nội

Dự Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Chiều

Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ

Dự phiên họp UBND tỉnh thường kỳ

Thứ Tư

Ngày 30/3

Sáng

Dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW và Hướng dẫn 04-HD/TW của Ban Bí thư

Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Hà Nội

Dự Hội nghị quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW và Hướng dẫn 04-HD/TW của Ban Bí thư

Chiều

Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 31/3

Sáng

Dự họp Đoàn giám sát của Ban Văn hoá - xã hội HĐND tỉnh

Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Hà Nội

Công tác tại Miền Nam

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 01/4

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Hà Nội

Công tác tại Miền Nam

Chiều

Làm việc với các Sở, ngành về kinh phí phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Bảy

Ngày 02/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 03/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 


 
Các tin mới hơn
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (15/08/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (08/08/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (02/08/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (25/07/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (19/07/2022)
Các bài liên quan
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (21/03/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (14/03/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (07/03/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (28/02/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (21/02/2022)
 
Quay lạiXem tiếp