LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình công tác tuần
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Cập nhật: 02/08/2022 04:46:07 PM
Từ ngày 01/8/2022 - 07/8/2022
 

Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 01/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh tại huyện Cẩm Giàng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự họp Lãnh đạo UBND tỉnh

Làm việc với Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch Hải Dương

Thứ Ba

Ngày 02/8

Sáng

Tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân của Đoàn ĐBQH tỉnh tại huyện Cẩm Giàng

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 03/8

Sáng

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 04/8

Sáng

Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW và Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị

Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW và Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị

Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW và Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 05/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

Ngày 06/8

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 07/8

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 


 
Các tin mới hơn
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (28/05/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (22/05/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (15/05/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (08/05/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (02/05/2023)
Các bài liên quan
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (25/07/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (19/07/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (27/06/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (13/06/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (07/06/2022)
 
Quay lạiXem tiếp