LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình công tác tuần
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Cập nhật: 03/10/2022 07:22:08 PM
Từ ngày 03/10/2022 - 09/10/2022
 

Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 03/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Dự Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 04/10

Sáng

Dự Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương

Dự Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương

Dự Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương

Chiều

Họp Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 05/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát tình hình thực hiện pháp luật về Phòng thủ dân sự tại Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc

Chiều

Dự Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Dự Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tại Sở Công thương

Khảo sát tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã trên địa bàn huyện Nam Sách

Thứ Năm

Ngày 06/10

Sáng

Dự Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã trên địa bàn huyện Gia Lộc

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương

Thứ Sáu

Ngày 07/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị lấy ý kiến các dự thảo Luật trình tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát tình hình thực hiện pháp luật về Phòng thủ dân sự tại Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành

Thứ Bảy

Ngày 08/10

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 09/10

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 


 
Các tin mới hơn
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (27/03/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (21/03/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (13/03/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (07/03/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (27/02/2023)
Các bài liên quan
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (26/09/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (12/09/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (05/09/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (29/08/2022)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (15/08/2022)
 
Quay lạiXem tiếp