LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Chương trình công tác tuần
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh
Cập nhật: 06/02/2023 10:11:29 PM
Từ ngày 06/02/2023 - 12/02/2023
 

Thứ, Ngày

Buổi

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND

Đ/c Nguyễn Khắc Toản

Phó Chủ tịch HĐND

Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga

Phó Trưởng đoàn ĐBQH

Thứ Hai

Ngày 06/02

Sáng

- Dự Lễ giao nhận quân năm 2023 huyện Gia Lộc;

- Dự Lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023

- Dự Lễ giao nhận quân năm 2023 huyện Cẩm Giàng;

- Dự Lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023;

- Dự Lễ phát động Tết trồng cây tại thành phố Chí Linh

- Dự Lễ giao nhận quân năm 2023 huyện Cẩm Giàng;

- Dự Lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023;

- Dự Lễ phát động Tết trồng cây tại thành phố Chí Linh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

Ngày 07/02

Sáng

Dự Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc, thành phố Chí Linh

Dự Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc, thành phố Chí Linh

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

Ngày 08/02

Sáng

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

Ngày 09/02

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

Ngày 10/02

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Bảy

Ngày 11/02

Sáng

Dự Hội nghị gặp mặt Hội đồng hương tỉnh Hải Dương tại thành phố Hải Phòng

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày 12/02

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 


 
Các tin mới hơn
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (27/03/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (21/03/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (13/03/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (07/03/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (27/02/2023)
Các bài liên quan
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (01/02/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (17/01/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (08/01/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (03/01/2023)
Chương trình công tác tuần của các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (26/12/2022)
 
Quay lạiXem tiếp