LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hỏi đáp
Cơ cấu tổ chức của HĐND cấp xã?
Cập nhật: 14/04/2017 01:50:14 PM
 

Trả lời

- Hội đồng nhân dân cấp xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở xã, phường, thị trấn bầu ra.

- Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách.

- Hội đồng nhân dân cấp xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân cấp xã hoạt động kiêm nhiệm.

 
Các tin mới hơn
Cá nhân có được tự do buôn bất động sản? (27/02/2022)
[Đồ họa] Hải Dương quy định cách ly F1 tại nhà thế nào? (18/11/2021)
Chồng hưởng chế độ thai sản thế nào khi vợ sinh con? (25/10/2021)
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn đối với người hoàn thành cách ly y tế (21/08/2021)
Tham gia họp trực tuyến một cách hiệu quả (12/08/2021)
Các bài liên quan
HĐND huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì? (14/04/2017)
Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? (14/04/2017)
Đại biểu Hội đồng nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? (14/04/2017)
 
Quay lạiXem tiếp