LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hỏi đáp
Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã?
Cập nhật: 14/04/2017 01:50:44 PM
 

Trả lời

- Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân cấp xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi, điều chỉnh dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã, phường, thị trấn. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật;

- Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp;

- Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu;

- Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu;

- Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

 
Các tin mới hơn
Cá nhân có được tự do buôn bất động sản? (27/02/2022)
[Đồ họa] Hải Dương quy định cách ly F1 tại nhà thế nào? (18/11/2021)
Chồng hưởng chế độ thai sản thế nào khi vợ sinh con? (25/10/2021)
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn đối với người hoàn thành cách ly y tế (21/08/2021)
Tham gia họp trực tuyến một cách hiệu quả (12/08/2021)
Các bài liên quan
Cơ cấu tổ chức của HĐND cấp xã? (14/04/2017)
HĐND huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì? (14/04/2017)
Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? (14/04/2017)
Đại biểu Hội đồng nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? (14/04/2017)
 
Quay lạiXem tiếp