LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hỏi đáp
Tiêu chuẩn của đại biểu HĐND?
Cập nhật: 14/04/2017 01:51:18 PM
 

Trả lời:

* Đại biểu HĐND phải là người:

- Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

- Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

-  Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

* Đối với đại biểu HĐND chuyên trách, ngòa tiêu chuẩn chung của đại biểu HĐND còn phải đáp ứng yêu cầu sau:

+ Về trình độ, chức vụ, đại biểu HĐND chuyên trách cấp tỉnh, huyện phải có trình độ đại học, có khả năng tham gia xây dựng chính sách và tổ chức các hoạt động giám sát; có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc.

+ Ở cấp tỉnh: Người ứng cử Phó chủ tịch HĐND chuyên trách phải đang giữ chức vụ từ Giám đốc sở hoặc tương đương trở lên; người ứng cử Trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách phải giữ chức vụ từ Phó Giám đốc sở hoặc tương đương trở lên; người ứng cử Phó Trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách phải giữ chức vụ từ Trưởng phòng trong các sở, ban, ngành ở cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên.

+ Ở cấp huyện: Cán bộ ứng cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện phải là Huyện ủy viên, giữ chức trưởng phòng cấp huyện hoặc tương đương trở lên; ứng cử trưởng ban của Hội đồng nhân dân Huyện nói chung phải giữ chức phó trưởng phòng cấp huyện hoặc tương đương trở lên; ứng cử phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân Huyện nói chung phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên từ 05 năm trở lên.

Đối với các đồng chí dự kiến bố trí làm Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân Huyện kiêm nhiệm, cần có năng lực, trình độ, sức khỏe và thời gian để đáp ứng yêu cầu công việc.

+ Ở cấp xã: Cán bộ ứng cử phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, thị trấn phải là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn; đối với những nơi có điều kiện thì giới thiệu đồng chí ủy viên ban thường vụ đảng ủy xã, thị trấn; nói chung người ứng cử lần đầu có độ tuổi không quá 40 tuổi đối với nam, 35 tuổi đối với nữ; có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và khả năng phát triển tốt. 

+ Quy định về độ tuổi: Người lần đầu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân để dự kiến làm đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách phải đủ tuổi tham gia 02 nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân trở lên hoặc ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ; nếu tái cử thì thực hiện theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị. 

 
Các tin mới hơn
Cá nhân có được tự do buôn bất động sản? (27/02/2022)
[Đồ họa] Hải Dương quy định cách ly F1 tại nhà thế nào? (18/11/2021)
Chồng hưởng chế độ thai sản thế nào khi vợ sinh con? (25/10/2021)
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn đối với người hoàn thành cách ly y tế (21/08/2021)
Tham gia họp trực tuyến một cách hiệu quả (12/08/2021)
Các bài liên quan
Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã? (14/04/2017)
Cơ cấu tổ chức của HĐND cấp xã? (14/04/2017)
HĐND huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì? (14/04/2017)
Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân được quy định như thế nào? (14/04/2017)
Đại biểu Hội đồng nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn gì? (14/04/2017)
 
Quay lạiXem tiếp