LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hỏi đáp
Vị trí, chức năng của HĐND?
Cập nhật: 14/04/2017 01:53:51 PM
 

Trả lời

 Theo Hiếp pháp 2013 và Luật tổ chức chính quyền địa phương, chính quyền địa phương được tổ chức ở tất cả các đơn vị hành chính (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; xã, phường, thị trấn; đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt); cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

 
Các tin mới hơn
Cá nhân có được tự do buôn bất động sản? (27/02/2022)
[Đồ họa] Hải Dương quy định cách ly F1 tại nhà thế nào? (18/11/2021)
Chồng hưởng chế độ thai sản thế nào khi vợ sinh con? (25/10/2021)
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn đối với người hoàn thành cách ly y tế (21/08/2021)
Tham gia họp trực tuyến một cách hiệu quả (12/08/2021)
Các bài liên quan
Cơ cấu tổ chức của HĐND cấp huyện? (14/04/2017)
Tiêu chuẩn của đại biểu HĐND? (14/04/2017)
Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã? (14/04/2017)
Cơ cấu tổ chức của HĐND cấp xã? (14/04/2017)
HĐND huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì? (14/04/2017)
 
Quay lạiXem tiếp