LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Hỏi đáp
Kinh phí hỗ trợ chỉnh trang đồng ruộng cấp về cho các thôn chi cho những mục đích gì? Chứng từ chi cần những gì thì mới hợp lý, hợp pháp?
Cập nhật: 14/04/2017 02:03:50 PM
 
Câu trả lời:

I. Nội dung chi kinh phí hỗ trợ chỉnh trang đồng ruộng tại thôn:

Mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 1,5 triệu/ha. Tùy theo đặc điểm tình hinh từng địa phương nội dung chi cho công tác chỉnh trang đồng ruộng có khác nhau; tuy nhiên nội dung cơ bản gồm một số công việc sau:

- Chi đo đạc, khảo sát hiện trạng đồng ruộng; xây dựng phương án;

- Chi lập bản vẽ quy hoạch dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng;

- Chi phân lô, đắp bờ vùng, bờ thửa, đào đắp bờ trục nội đồng; đắp ấp trúc bờ lô;

- Chi đào đắp máng tưới tiêu; cải tạo, nâng cấp hoặc làm mới hệ thống kênh mương tưới tiêu;

- Nạo vét máng xương cá cũ;

- Xây cống qua đường; bổ sung đường giao thông nội đồng;

- Xây cống qua máng cửa cầu;

- Các khoản chi khác: công tác triển khai, phổ biến, thông qua phương án, mua các loại vật tư, vật liệu: phô tô bản đồ, mua cọc, dây cắm tuyến, thước, sổ sách….

II. Chứng từ thanh toán tại thôn:

Ngày 15/5/2015 UBND tỉnh đã có Công văn số 1012/UBND-VP về việc thống nhất với đề xuất của Liên ngành: Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về quy định quản lý, thanh toán kinh phí chi cho công tác dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng. trong đó:

1. Đối với kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ:

Giao cho UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí do Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, đúng các quy định của Nhà nước, không sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cho các mục đích khác; Hướng dẫn các thôn, KDC quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân theo đúng quy chế dân chủ và các quy định của Nhà nước.

2. Đối với nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp được quản lý theo quy định tại Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn và Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 của Chính phủ ban hành quy chế dân chủ ở cấp xã.

3. Cụ thể chứng từ chi ở thôn vận dụng quy định tại các Thông tư sau:

Thông tư Liên tịch số 26/2011/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 và Thông tư Liên tịch số 51/2013/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 của Liên bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính

- Đối với khoản chi đào đắp, nạo vét, xây mới hoặc sửa chữa cống rãnh:

+ Nếu do người dân trong thôn tự thực hiện thì căn cứ phương án đã được phê duyệt để thi công, khi thanh toán theo thực tế thực hiện, chứng từ gồm bảng chấm công và bảng thanh toán có chữ ký người nhận tiền; nếu thuê tổ, đội, cộng đông dân cư theo hình thức khoán thì hoặc thanh toán theo hợp đồng giao khoán và biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

+ Nếu thuê đơn vị có tư cách pháp nhân hoặc thuê máy xúc, máy ủi thì căn cứ Hợp đồng và thanh lý hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán theo quy định;

- Đối với vật liệu xây dựng và những hàng hóa khác mua của dân để sử dụng thì giá cả phải phù hợp với mặt bằng chung của thị trường trên địa bàn cùng thời điểm, chứng từ để thanh toán là hóa đơn (nếu có) hoặc giấy biên nhận mua bán với các hộ dân, có xác nhận của Trưởng thôn nơi bán, được UBND xã xác nhận.

            - Đối với các nguồn đóng góp bằng hiện vật và ngày công lao động, căn cứ đơn giá hiện vật và giá trị ngày công lao động, quy đổi ra giá trị VNĐ để hạch toán vào giá trị công trình.
 
Các tin mới hơn
Cá nhân có được tự do buôn bất động sản? (27/02/2022)
[Đồ họa] Hải Dương quy định cách ly F1 tại nhà thế nào? (18/11/2021)
Chồng hưởng chế độ thai sản thế nào khi vợ sinh con? (25/10/2021)
Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền ăn đối với người hoàn thành cách ly y tế (21/08/2021)
Tham gia họp trực tuyến một cách hiệu quả (12/08/2021)
Các bài liên quan
Vị trí, chức năng của HĐND? (14/04/2017)
Cơ cấu tổ chức của HĐND cấp huyện? (14/04/2017)
Tiêu chuẩn của đại biểu HĐND? (14/04/2017)
Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã? (14/04/2017)
Cơ cấu tổ chức của HĐND cấp xã? (14/04/2017)
 
Quay lạiXem tiếp