LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Quyết sách kịp thời những vấn đề cấp thiết
Cập nhật: 28/12/2021 09:04:11 AM
Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII của đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

  Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!

  Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019, hôm nay, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 - kỳ họp chuyên đề để thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

  Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các đồng chí tham dự kỳ họp. Chúc  kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

  Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 6 đến ngày 8.12.2021 vừa qua) đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2022 và một số chủ trương chính sách quan trọng để lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện cho cả nhiệm kỳ.

  Trên cơ sở nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua, để sớm hoàn thiện công tác chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cần thiết phải sớm ban hành các nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2022; nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; nghị quyết Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030, định hướng đến 2045 để khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà ở, đặc biệt là nhà ở đô thị, nhà ở cho công nhân, cho các đối tượng chính sách xã hội.

  Những vấn đề nêu trên thực sự là những yêu cầu cấp thiết để  HĐND tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ 6 – kỳ họp chuyên đề để xem xét và quyết sách kịp thời.

Kính thưa các vị đại biểu!

  Công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã được Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị nghiêm túc, thực hiện đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Kỳ họp được tiến hành theo hình thức họp tập trung song phải  đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

  Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các cơ quan chức năng báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết cần ngắn gọn, tập trung vào những nội dung chính, trọng tâm, dành thời gian để đại biểu thảo luận về các vấn đề liên quan.

  Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, phát huy trí tuệ, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn từng địa phương, cơ quan, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung kỳ họp.

  Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 6 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 (12/08/2022)
Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII (12/08/2022)
Tích cực chuyển đổi số trong hoạt động HĐND (07/08/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá XVII (30/07/2022)
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 7/2022 (15/07/2022)
Các bài liên quan
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XVII (kỳ họp chuyên đề) (21/12/2021)
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 12/2021 (21/12/2021)
Nâng cao kỹ năng giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên (16/12/2021)
Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ năm – Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Phạm Xuân Thăng – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (08/12/2021)
Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII (06/12/2021)
 
Quay lạiXem tiếp