LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII quyết nghị nhiều nội dung quan trọng
Cập nhật: 12/07/2022 05:48:33 PM
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra và bế mạc.
 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Khơi thông những điểm nghẽn phát triển

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định những quyết nghị tại kỳ họp là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và những năm tiếp theo.

Làm rõ hơn những kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và lưu ý những khó khăn, thách thức thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 9,5% trở lên, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cùng cả hệ thống chính trị cần phải quyết liệt, chủ động, sáng tạo hơn nữa. Đưa nhanh các nguồn lực vào đầu tư phát triển; đẩy nhanh hơn nữa tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh bám sát các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các điểm nghẽn để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất. Trước hết, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp kiểm soát dịch Covid-19; không được lơ là trong phòng chống dịch bệnh, khẩn trương nâng cao tỷ lệ tiêm mũi 3 và 4 cho các đối tượng theo kế hoạch, giữ vững thành quả về kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn tiếp tục hoàn thiện một số nội dung để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức hội nghị xin ý kiến lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các chuyên gia theo đúng trình tự, thủ tục và tiến độ và trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 10 dự kiến tổ chức vào tháng 9.2022.

Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp

Thành lập Tổ công tác đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các cấp trong tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Đề nghị UBND tỉnh thành lập ngay Tổ công tác để đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư công; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2022. Cùng với đó, cần đẩy nhanh các thủ tục đầu tư các dự án, trong đó cần tập trung vào các dự án phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang và phát triển đô thị mới. Đặc biệt, cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho việc hoàn thiện thủ tục đầu tư, tính giá đất, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi, đón bắt làn sóng đầu tư FDI đang chuyển dịch sang Việt Nam.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030. Quyết liệt thực hiện hơn nữa trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc triển khai các công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các công trình trọng điểm giao cấp huyện làm chủ đầu tư.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp điều hành ngân sách hiệu quả, linh hoạt, cân đối thu chi ngân sách để chủ động điều hành. Phấn đấu thu ngân sách nội địa tăng trên 10% so với dự toán năm. Tập trung các giải pháp chống thất thu ngân sách, siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương tài chính, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và tài sản công. Tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên dành nguồn chi đầu tư phát triển và chi cho an sinh xã hội.

Quang cảnh phiên bế mạc kỳ họp

Triển khai ngay các nghị quyết

Cùng với thúc đẩy phát triển, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội, đặc biệt là quan tâm thực hiện chính sách với người có công, các đối tượng yếu thế sau đại dịch. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xử lý rác thải tập trung và các biện pháp bảo vệ môi trường. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc đấu thầu mua thuốc chữa bệnh, vật tư, sinh phẩm, thiết bị y tế bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh diễn ra bình thường. Đẩy mạnh phát triển giáo dục - đào tạo, văn hóa, thông tin truyền thông, thể dục thể thao... để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Quyết liệt tấn công tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội…

Tin tưởng Hải Dương sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân để đề ra các biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới. Các vị đại biểu HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp thời với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và cử tri trong tỉnh.

Chuẩn bị kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2022), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng trân trọng gửi lời tri ân, thăm hỏi sâu sắc tới các gia đình liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, với những hành động thiết thực, cụ thể; quan tâm, chăm lo hơn nữa đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

 12 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII

1. Nghị quyết kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

2. Nghị quyết phân bổ vốn ngân sách trung ương năm 2022 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3. Nghị quyết về bổ sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và vốn dự phòng chung (5%) nguồn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025.

4. Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương.

5. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021.

6. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022.

7. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được quy định tại Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 5.10.2016 của HĐND tỉnh Hải Dương.

8. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng tại thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

9. Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

10. Nghị quyết hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

11. Nghị quyết về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

12. Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023.

Với 12 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 9, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh khóa XVII đã quyết nghị, ban hành 116 nghị quyết để giải quyết kịp thời các vấn đề quan trọng của tỉnh, chiếm hơn 1/3 số lượng nghị quyết ban hành của cả nhiệm kỳ trước (320 nghị quyết).

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Đại biểu dân cử Hải Dương trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu báo cáo kinh tế - xã hội (28/11/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XVII (23/11/2022)
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 11/2022 (11/11/2022)
BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH KHẢO SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VÀ TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (02/11/2022)
TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2022 (19/10/2022)
Các bài liên quan
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng (11/07/2022)
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra trong 2 ngày 11-12.7 (07/07/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XVII (06/07/2022)
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 (24/06/2022)
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh xem xét quyết nghị chủ trương đầu tư nhiều dự án giao thông quan trọng, xây dựng trụ sở công an cấp xã (24/06/2022)
 
Quay lạiXem tiếp