LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII thông qua 4 nghị quyết
Cập nhật: 29/09/2022 07:46:30 PM
Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, chiều 29.9, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (kỳ họp chuyên đề) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc.
 

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cao, thông qua 4 nghị quyết liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư công cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hệ thống y tế tuyến huyện; nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế; thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định việc xem xét, thông qua các nghị quyết tại kỳ họp đã kịp thời bước đầu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022; nhanh chóng đưa nguồn lực đầu tư công vào thực hiện, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chủ đề của năm là "Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”.

Hiện nay, dịch Covid-19 diễn biến khó lường, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu; môi trường đầu tư, kinh doanh, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nguồn nhân lực đang có những cạnh tranh khốc liệt, một số chỉ tiêu tăng trưởng chưa bền vững... là những khó khăn, áp lực hết sức nặng nề cuối năm 2022 và những năm tiếp theo, đòi hỏi sự quyết tâm nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ đề ra, khẩn trương triển khai thực hiện những nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết đây là dự án đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương theo Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện 3 nội dung tăng cường mà trọng tâm là tăng cường hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Đề nghị UBND tỉnh quyết liệt tổ chức thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án, trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí vốn theo tiến độ được phê duyệt.

Đối với Dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế, UBND tỉnh tích cực tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành dự án trong giai đoạn 2022-2023.

Từ thực tiễn điều hành, quản lý, qua thẩm tra, Thường trực HĐND tỉnh đã nhất trí tách dự thảo nghị quyết chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh thành 2 nghị quyết để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp, thống nhất với các nghị quyết đã ban hành.

Quang cảnh bế mạc kỳ họp

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần khẩn trương rà soát các chương trình, dự án, đề án cần phải thực hiện và hoàn thành trong năm 2022, năm 2023 để trình HĐND tỉnh, các cấp có thẩm quyền theo quy định. Đối với các chủ trương quan trọng có ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội, được nhân dân, cử tri quan tâm, cần hết sức thận trọng, cân nhắc về tính thời điểm, các yếu tố xã hội, quy định rõ về thẩm quyền, cụ thể về tổ chức thực hiện, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo hơn.

UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình, lề lối công tác, tác phong làm việc; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khu vực quản lý nhà nước từ tỉnh đến cấp xã; liên kết chặt chẽ, hợp tác phát triển để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội.

Về phía HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh tích cực tuyên truyền để nhân dân, cử tri hiểu rõ các quyết sách, nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp, đặc biệt là những nghị quyết về những vấn đề xã hội được cử tri quan tâm.

Nhận định trước mắt có nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy quyết tâm vượt mọi trở ngại; càng khó khăn, thách thức thì càng chung sức, đồng lòng, xác định mục tiêu tối thượng là cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Các đại biểu cần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trong suốt nhiệm kỳ, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và cử tri toàn tỉnh.

4 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp:
1. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương
2. Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại hóa ngành thuế
3. Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh
4. Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24.12.2020 của HĐND tỉnh khóa XVI về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh

Nguồn Báo điện tử Hải Dương

 
Các tin mới hơn
HĐND tỉnh Hải Dương họp bàn, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công (20/03/2023)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá XVII (13/03/2023)
Nhiều bất cập trong thực tiễn chưa đề cập trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (11/03/2023)
Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội làm việc tại Hải Dương (03/03/2023)
Lồng ghép giới trong hoạt động của đại biểu dân cử (28/02/2023)
Các bài liên quan
Chưa tăng học phí (29/09/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII (26/09/2022)
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 (12/08/2022)
Khai mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVII (12/08/2022)
Tích cực chuyển đổi số trong hoạt động HĐND (07/08/2022)
 
Quay lạiXem tiếp