LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Khai mạc kỳ họp thứ chín (kỳ bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI
Cập nhật: 23/04/2019 09:20:42 AM
Sáng 23.4, HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức trọng thể Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) để xem xét, thông qua một số nội dung quan trọng.
 

Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh Hải Dương trân trọng đăng toàn văn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,
Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,
Thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp!


Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, hôm nay, HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp bất thường để xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể các đồng chí đã về tham dự kỳ họp. Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp bất thường này, HĐND tỉnh xem xét, quyết định một số nội dung sau:

1. Về sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về sáp nhập, chia tách các đơn vị hành chính không bảo đảm điều kiện theo quy định; trên cơ sở kết quả khảo sát, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về nguyên tắc về sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chủ trương đó, trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các bước, bảo đảm theo đúng các quy định; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tạo được sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện; tình hình an ninh chính trị ở các thôn, khu dân cư phải chia tách, sáp nhập cơ bản ổn định.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tôi đề nghị các vị đại biểu HDND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp tích cực nghiên cứu các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, đồng thời căn cứ vào các quy định của pháp luật, xem xét, quyết định việc thành lập thôn, khu dân cư mới trên cơ sở chia tách, sáp nhập các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo đúng quy định.  

2. Xem xét, thảo luận thông qua Đề án “Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương”.

Như chúng ta đã biết, Kinh Môn là địa phương có nhiều tiềm năng  phát triển kinh tế và du lịch. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc nâng cấp huyện Kinh Môn trở thành thị xã trước năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kinh Môn đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Đến nay, kinh tế-xã hội huyện Kinh Môn đã có những bước tiến vượt bậc. Cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng dần giá trị ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại, giảm dần giá trị ngành nông nghiệp.

Việc thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường thuộc thị xã là nhu cầu khách quan để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đồng thời khai thác tốt hơn thế mạnh, tiềm năng của địa phương, tạo động lực cho sự phát triển đô thị chung của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng của chính quyền, nhân dân huyện Kinh Môn.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua Đề án nâng cấp huyện Kinh Môn lên thị xã, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp tích cực nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình để thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn.   

Kính thưa các vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau: Xem xét miễn nhiệm, kiện toàn chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Quyết định danh mục công trình, dự án thu hồi đất; chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để triển khai các dự án, công trình thực hiện trong năm 2019.

Kính thưa các vị đại biểu!

Những vấn đề được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp đã được Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các cơ quan liên quan đã chuẩn bị nghiêm túc, thực hiện đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, trên cơ sở đó để HĐND xem xét quyết định các nội dung, góp phần thành công của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!


 
Các tin mới hơn
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 (24/06/2022)
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh xem xét quyết nghị chủ trương đầu tư nhiều dự án giao thông quan trọng, xây dựng trụ sở công an cấp xã (24/06/2022)
Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp huyện (21/06/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XVII (kỳ họp chuyên đề) (21/06/2022)
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 6/2022 (10/06/2022)
Các bài liên quan
Nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND (22/04/2019)
Tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI vào ngày 23.4 (17/04/2019)
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 6 (01/04/2019)
Chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ (12/03/2019)
Chọn vấn đề nóng, cử tri và nhân dân quan tâm để chất vấn (22/01/2019)
 
Quay lạiXem tiếp