LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Thành lập 164 thôn, khu dân cư mới
Cập nhật: 23/04/2019 09:24:26 AM
Sau khi sáp nhập, chia tách các thôn, KDC để thành lập các đơn vị mới, toàn tỉnh có 1.347 thôn, KDC, giảm 122 thôn, KDC so với hiện tại.
 


Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVI (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Theo Tờ trình của UBND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị thành lập 164 thôn, khu dân cư (KDC) mới (gồm 98 thôn và 66 KDC) trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 276 thôn, KDC; chia tách 10 thôn.

Trong đó, TP Hải Dương thành lập nhiều nhất (50 thôn mới, KDC mới trên cơ sở sáp nhập 4 thôn thành 2 thôn mới; sắp xếp, sáp nhập 89 KDC thành 48 KDC mới). Các huyện Kim Thành, Kinh Môn có ít thôn, KDC mới được thành lập nhất (mỗi đơn vị có 4 thôn, KDC mới; Kinh Môn sáp nhập 2 thôn thành 1 thôn và chia tách 1 thôn thành 3 thôn; Kim Thành chia tách 2 thôn thành 4 thôn). TP Chí Linh đứng thứ 2 về số thôn, KDC mới được thành lập (15 thôn, KDC). Các huyện còn lại, mỗi nơi có từ 8 -13 thôn, KDC mới.

Sau khi sáp nhập, chia tách các thôn, KDC để thành lập các đơn vị mới, toàn tỉnh có 1.347 thôn, KDC, giảm 122 thôn, KDC so với hiện tại. TP Hải Dương có nhiều thôn, KDC nhất tỉnh (189), kế đó là TP Chí Linh (156), huyện Cẩm Giàng (119), các huyện: Kinh Môn, Gia Lộc có 113 thôn, KDC. Thanh Miện có ít thôn, KDC nhất tỉnh (83).

Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khẳng định việc sắp xếp, sáp nhập 276 thôn, KDC và chia tách 10 thôn được thực hiện trên căn cứ đề án của UBND tỉnh đã ban hành, đáp ứng được yêu cầu đề ra, phù hợp với chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật, được đa số nhân dân đồng tình ủng hộ.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục rà soát, lập hồ sơ đề nghị sắp xếp, sáp nhập, chía tách, thành lập mới các thôn, KDC thuộc diện phải sắp xếp nhưng chưa thực hiện được. UBND tỉnh sớm ban hành Quyết định thành lập các thôn, KDC mới sau khi được HĐND thông qua, chỉ đạo UBND cấp huyện khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy, các chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, KDC mới theo đúng quy định của pháp luật. Quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở và các thiết chế văn hóa, giải quyết chế độ, chính sách phù hợp để thực hiện tinh giản bộ máy sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập các thôn, KDC.

 


                                                                                                                         
 
Các tin mới hơn
Chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022 (24/06/2022)
Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh xem xét quyết nghị chủ trương đầu tư nhiều dự án giao thông quan trọng, xây dựng trụ sở công an cấp xã (24/06/2022)
Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp huyện (21/06/2022)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XVII (kỳ họp chuyên đề) (21/06/2022)
Chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri tháng 6/2022 (10/06/2022)
Các bài liên quan
Khai mạc kỳ họp thứ chín (kỳ bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI (23/04/2019)
Nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND (22/04/2019)
Tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI vào ngày 23.4 (17/04/2019)
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 6 (01/04/2019)
Chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ (12/03/2019)
 
Quay lạiXem tiếp