LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tin hoạt động HĐND
Xây dựng thị xã Kinh Môn gồm 23 xã, phường
Cập nhật: 23/04/2019 09:26:02 AM
Thị xã Kinh Môn sau khi thành lập bảo đảm được 5 tiêu chuẩn của thị xã, các phường được thành lập bảo đảm được các tiêu chí của phường theo quy định.
 


Quang cảnh Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVI (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Huyện Kinh Môn được xác định là một trong 3 cụm đô thị động lực phát triển kinh tế của tỉnh và là trung tâm công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch, trung tâm giao lưu phát triển kinh tế vùng Đông Bắc của tỉnh Hải Dương với vùng Đông Bắc Bộ và vùng Thủ đô. Kinh Môn có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 3 thị trấn.

Với tiềm năng, thế mạnh tương đối đồng đều trên tất cả các lĩnh vực, quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Kinh Môn trong những năm gần đây đã tạo sự thay đổi quan trọng về cơ cấu sử dụng đất và phân bố lại dân cư, lao động trên địa bàn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, quan hệ sản xuất, giao dịch hành chính, thương mại, văn minh đô thị... của người dân đã dần chuyển sang môi trường đô thị, hiện đại hơn. Kinh tế phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh đã nảy sinh nhiều vấn đề trong các lĩnh vực như: quản lý công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý dân cư; phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Để bảo đảm cho sự phát triển đó không bị cản trở do các quy định của chính quyền nông thôn hiện hành và mang lại lợi ích của Kinh Môn nói riêng cũng như lợi ích của tỉnh và của quốc gia nói chung, cần có một giải pháp quản lý hợp lý trong công tác chính quyền địa phương, nhằm nâng cao hiệu quả của chính quyền trong quản lý tổng thể xã hội. Do vậy việc thành lập thị xã Kinh Môn sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền phù hợp, tạo tiền đề cho Kinh Môn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn.

Khi xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, UBND huyện Kinh Môn đã rà soát, xác định 4 xã Phạm Mệnh, Thái Sơn, Quang Trung, Phúc Thành chưa bảo đảm 50% tiêu chí về diện tích và quy mô dân số. Tuy các xã này thuộc thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn 1 (2019-2021) theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, song UBND huyện Kinh Môn vẫn phối hợp với các sở, ngành liên quan chủ động xây dựng phương án sắp xếp 4 xã nói trên nhằm bảo đảm thuận lợi cho việc lập Đề án và lộ trình các bước sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với các nghị quyết của cấp trên và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Kinh Môn dự kiến sáp nhập 2 xã Phạm Mệnh và Thái Sơn để thành lập phường Phạm Thái; sáp nhập xã Quang Trung với xã Phúc Thành để thành lập xã Quang Thành. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính nêu trên đảm bảo sự đồng nhất về các yếu tố: truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ người dân tốt hơn và được đa số ý kiến người dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ.

Cùng với đó, Kinh Môn đề nghị thành lập 14 phường trực thuộc thị xã. Việc thành lập các phường là yêu cầu cấp bách, nhằm tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp để quản lý điều hành, phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực, phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt, đồng thời đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Thị xã Kinh Môn dự kiến được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của huyện Kinh Môn là phù hợp với các quy định hiện hành, hoàn toàn tương xứng với vị thế địa chính trị, địa kinh tế của huyện Kinh Môn, đáp ứng tâm nguyện của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là cơ hội thuận lợi khơi dậy và phát huy mọi lợi thế, tiềm năng sẵn có để huyện Kinh Môn bứt phá vươn lên, phát triển bền vững, vì mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng, điều kiện cuộc sống đô thị cho nhân dân địa phương, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Thị xã Kinh Môn sau khi thành lập bảo đảm được 5 tiêu chuẩn của thị xã, các phường được thành lập bảo đảm được các tiêu chí của phường theo quy định.

 

                                                                                                            

 
Các tin mới hơn
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá XVII (24/05/2023)
Khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII (09/05/2023)
Hải Dương giảm gần 3,7 nghìn tỷ đồng của 21 dự án khởi công mới (09/05/2023)
BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH TỔ CHỨC HỘI THẢO: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội” (05/05/2023)
Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khoá XVII (30/04/2023)
Các bài liên quan
Thành lập 164 thôn, khu dân cư mới (23/04/2019)
Khai mạc kỳ họp thứ chín (kỳ bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI (23/04/2019)
Nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND (22/04/2019)
Tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI vào ngày 23.4 (17/04/2019)
Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 6 (01/04/2019)
 
Quay lạiXem tiếp