LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 9
Báo cáo, tờ trình của các Ban HĐND tỉnh
Cập nhật: 22/04/2019 04:34:44 PM
 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách

1.1. Báo cáo thẩm tra V/v chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình phát sinh năm 2019 trên địa bàn tỉnh

2. Ban Văn hóa - Xã hội

2.1. Báo cáo thẩm tra tờ trình về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

3. Ban Pháp chế

3.1. Báo cáo thẩm tra về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh

4.2. Báo cáo thẩm tra về việc đề nghị tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh (05/05/2019)
Nội dung chương trình kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh (22/04/2019)
Các bài liên quan
Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (22/04/2019)
 
Quay lạiXem tiếp