LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 9
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh
Cập nhật: 05/05/2019 04:55:29 PM
 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

01/NQ-HĐND

23/4/2019

Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

02/NQ-HĐND

23/4/2019

Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

03/NQ-HĐND

23/4/2019

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

04/NQ-HĐND

23/4/2019

Nghị quyết V/v chấp thuận thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình năm 2019

(Phụ lục)

01/2019/NQ-HĐND

23/4/2019

Nghị quyết vềsắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh

(Phụ lục)

02/2019/NQ-HĐND

23/4/2019

Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 
Các bài liên quan
Nội dung chương trình kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh (22/04/2019)
Báo cáo, tờ trình của các Ban HĐND tỉnh (22/04/2019)
Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (22/04/2019)
 
Quay lạiXem tiếp