LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 11
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh
Cập nhật: 27/08/2019 10:42:54 AM
 

a) Thường trực HĐND tỉnh

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bàn hành Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

b) Các Ban HĐND tỉnh

1. Ban Kinh tế - Ngân sách

1.1. Báo cáo thẩm tra về ban hành quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương

1.2. Báo cáo thẩm tra về việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác  tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh

1.3. Báo cáo thẩm tra về việc đề nghị chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tại phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh

1.4. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc ban hành quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương

1.5. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

1
.6. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc quyết định chủ trương Chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 
 

2. Ban Văn hóa - Xã hội


2.1. Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2020 cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế

2.2. Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2020 cho các cở sở điều trị thuộc Sở Y tế.

3. Ban Pháp chế

3.1. Báo cáo thẩm tra Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã; thành lập 02 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương.

3.2. Báo cáo thẩm tra tờ trình Về việc điều chỉnh chỉ tiêu biên chế giáo viên đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh năm 2019.

3.3. Báo cáo thẩm tra tờ trình Về việc thành lập thôn mới trên địa bàn một số xã thuộc huyện Cẩm Giàng

3.4. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã; thành lập 02 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương.

3.5. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Về việc điều chỉnh chỉ tiêu biên chế giáo viên đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh năm 2019.

3.6. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế giáo viên đối với các trường Mầm non thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2019.

3.7. Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết Về việc thành lập thôn mới trên địa bàn một số xã thuộc huyện Cẩm Giàng.
 
Các tin mới hơn
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh (04/09/2019)
Các bài liên quan
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (26/08/2019)
 
Quay lạiXem tiếp