LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 11
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
Cập nhật: 04/09/2019 03:02:20 PM
 

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

11/2019/NQ-HĐND

29/8/2019

Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

12/2019/NQ-HĐND

29/8/2019

Về việc thành lập thôn mới trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

10/NQ-HĐND

29/8/2019

Về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới hành chính một số phường, xã; thành lập 02 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương.

11/NQ-HĐND

29/8/2019

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu biên chế giáo viên đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh năm 2019.

12/NQ-HĐND

29/8/2019

Về việc bổ sung chỉ tiêu biên chế giáo viên đối với các trường Mầm non thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2019.

13/NQ-HĐND

29/8/2019

Về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

14/NQ-HĐND

29/8/2019

Về việc chấp thuận chủ trương chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

15/NQ-HĐND

29/8/2019

Tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2020 cho các đơn vị thuộc sở Y tế.

16/NQ-HĐND

29/8/2019

Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.


                                                                                                          (VP)
 
Các bài liên quan
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (27/08/2019)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (26/08/2019)
 
Quay lạiXem tiếp