LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 14
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật: 09/11/2020 04:05:48 PM
 

Số/ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

08/2020/NQ-HĐND

02/11/2020

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Chương trình “Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”.

20/NQ-HĐND

02/11/2020

Về Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xử lý cấp bách các công trình đê điều tỉnh Hải Dương”

21/NQ-HĐND

02/11/2020

Về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng đường gom đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương”

22/NQ-HĐND

02/11/2020

Về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 38 với đường huyện 31, tỉnh Hưng Yên (đoạn thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)”

23/NQ-HĐND

02/11/2020

Về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án công trình bổ sung năm 2020.


 
Các bài liên quan
Báo cáo thẩm tra của các Ban (02/11/2020)
Các tờ trình của UBND tỉnh (02/11/2020)
 
Quay lạiXem tiếp