LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 13
Thông báo và Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021
Cập nhật: 10/08/2020 09:06:05 AM
 
a) Các thông báo:

1. Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 (Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13).

2. Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 13 - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

b) Các Nghị quyết được ban hành

Số/Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

01/2020/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2021 và năm 2020
(Phụ lục kèm theo NQ)

02/2020/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về việc quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Hải Dương

03/2020/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) để lại từ nguồn thu pbảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hải Dương

04/2020/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số cơ chế đặc thù về tài chính tạo động lực phát triển thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2021-2025)

05/2020/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về Về quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

06/2020/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội thuộc tỉnh

07/2020/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về giải quyết chế độ đối với Lái xe ô tô dôi dư khi thực hiện Đề án khoán kinh phí sử dụng và sắp xếp, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung và quy định về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hải Dương

07/NQ-HĐND

24/7/2020

Nghị quyết Miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

08/NQ-HĐND

24/7/2020

Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

09/NQ-HĐND

24/7/2020

Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

10/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

11/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về Tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở điều trị thuộc Sở Y tế năm 2021

12/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về việc đặt tên Quảng trường trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

13/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về Quyết định chủ trương đầu tư: “Dự án Khu công viên cây xanh thuộc khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương”

14/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Tượng đài tiếng sấm đường 5 Hải Dương”

15/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2019

16/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về việc Chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2020
Phụ lục kèm theo: Phụ lục 01; Phụ lục 02.

17/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về việc chuyển mục đich sử dụng rừng sang mục đích khác

18/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các tổ chức Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị-xã hội; cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh năm năm 2020

19/NQ-HĐND

25/7/2020

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021


 
Các bài liên quan
Các báo cáo, tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh (15/07/2020)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (15/07/2020)
Báo cáo các cơ quan khác (15/07/2020)
Tài liệu văn bản chung (15/07/2020)
 
Quay lạiXem tiếp