LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Tài liệu chung
THÔNG BÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4 - HĐND TỈNH KHÓA XVI
Cập nhật: 04/07/2017 10:52:11 AM
 

Sau khi tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ  tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI trong 02 ngày (từ ngày 10 đến ngày 11/7/2017) tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân tỉnh, số 45 phố Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất để thực hiện các dự án từ năm 2004 đến năm 2015; Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về Kết quả thực hiện nghiên cứu và ứng dụng đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Nghe các báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Kết quả việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất gạch thủ công trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh khoá XVI; Báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 3; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017.

Nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI; kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017. Các cơ quan tư pháp báo cáo kết quả công tác toà án, công tác kiểm sát và kết quả thi hành án dân sự 06 tháng đầu năm 2017; Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV và một số hoạt động của Đoàn.

Đồng thời, đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về: Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

Xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh về: Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 - 2018 và lộ trình đến năm học 2020 - 2021; Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh quản lý; Tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2018 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.

Kỳ họp sẽ thông qua 7 nghị quyết:

- Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Nghị quyết về Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

- Nghị quyết về Quy định mức thu học phí tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2017 – 2018 và lộ trình đến năm học 2020 - 2021.

- Nghị quyết về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh quản lý.

- Nghị quyết về tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2018 cho các bệnh viện thuộc Sở Y tế.

- Nghị quyết về Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

Kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian để các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và chất vấn tại Hội trường về các vấn đề cử tri quan tâm.

Các phiên họp tại Hội trường sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình của tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI xin thông báo tới toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh theo dõi và giám sát./.

 

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH 

 
Các tin mới hơn
Thông tư 16/2018/TT-BTP Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (15/01/2019)
Cập nhật Sơ yếu lí lịch cán bộ, công chức và người lao động (10/10/2017)
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khoá XVI (05/07/2017)
Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017 (05/07/2017)
Các bài liên quan
DANH SÁCH THẢO LUẬN TỔ 01 (04/07/2017)
Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri Tại Hội nghị TXCT trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh (04/07/2017)
 
Quay lạiXem tiếp