LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 2
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII
Cập nhật: 15/07/2021 10:46:06 PM
 

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

17/NQ-HĐND

12/7/2021

Nghị quyết về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương
18/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo Cò xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
 19/NQ-HĐND12/7/2021
 20/NQ-HĐND12/7/2021
 21/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (vùng sản xuất bắc và nam sông Cửu An)
 22/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Đường Tây Nguyên kéo dài và đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ
23/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn)
24/NQ-HĐND12/7/2021
25/NQ-HĐND
12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, huyện Bình Giang
26/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh
27/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Hải Dương
 28/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường trục Bắc – Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1)
 29/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương
30/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và đô thị thông minh
31/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC) tỉnh Hải Dương
 32/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng)
33/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng tuyến tránh đường tỉnh 398B (đoạn từ Quốc lộ 18 - hồ Bến Tắm)
34/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng
 35/NQ-HĐND12/7/2021Nghị quyết Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Công trình Quân sự HPA

 
Các bài liên quan
Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh (11/07/2021)
Các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh (07/07/2021)
Tài liệu văn bản chung (07/07/2021)
 
Quay lạiXem tiếp