LIÊN KẾT WEBSITE
 
 

Kỳ họp thứ 4
Nghị quyết được ban hành tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVII
Cập nhật: 12/11/2021 09:35:51 AM
 

Ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

05/2021/NQ-HĐND29/10/2021Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chianguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh HảiDương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025
06/2021/NQ-HĐND
29/10/2021
Quy định một số chế độ, mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026
07/2021/NQ-HĐND 29/10/2021 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022 (Phụ lục kèm theo)
38/NQ-HĐND29/10/2021 Quy định giá, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2021
 39/NQ-HĐND 29/10/2021Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 03 tầng 15 phòng trường THPT Ninh Giang, huyện Ninh Giang 
40/NQ-HĐND  29/10/2021Về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Phụ lục 1; Phụ lục 2)
 41/NQ-HĐND29/10/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh giảm chỉ tiêu phân bổ đất khu công nghiệp của huyện Thanh Hà tại Khu công nghiệp Thanh Hà, bổ sung cho Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang
42/NQ-HĐND29/10/2021Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, tôn tạo hạ tầng phía trước đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
43/NQ-HĐND29/10/2021Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
44/NQ-HĐND29/10/2021Về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp một số trạm bơm trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025
45/NQ-HĐND 29/10/2021Về việc đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 
Các bài liên quan
Các tờ trình của UBND tỉnh (27/10/2021)
Các báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh (27/10/2021)
Tài liệu văn bản chung (22/10/2021)
 
Quay lạiXem tiếp